Skip navigation MENU

Geplaatst op 26-05-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Steeds meer scholen kiezen voor integrale stuurinformatie

Naast het onderwijsdomein kiezen steeds meer scholen ervoor ook het HR en Financiële domein te ontsluiten. Momenteel kunnen scholen voordelig kennismaken met de zogenoemde ‘integrale stuurinformatie’ op het MMP. Dat betekent dat gegevens uit HR-, financiële en onderwijsadministraties op één plek worden ontsloten, volgens een vaste opzet en met een vaste werkwijze. Er was dan ook volop belangstelling voor de inspiratiesessie bij OVO Zaanstad.

Inspiratiesessie
De manier waarop OVO Zaanstad de maandrapportages heeft vervangen door het MMP is afgelopen woensdag 17 mei tijdens de inspiratiesessie ‘Inrichten van het stuurinformatieproces’ goed ontvangen. Onder belangstelling van circa vijfentwintig aanwezigen, vertelde Jan Zonneveld van OVO Zaanstad hoe met het traject de bedrijfsvoering verder werd versterkt.

Met dit voorbeeld uit de praktijk kregen de bezoekers bij OVO Zaanstad een goed beeld van hoe het stuurinformatieproces zich heeft doorontwikkeld. Met het optimalisatietraject hebben zij de interne informatievoorziening voor de bedrijfsvoering verder gestroomlijnd aan de hand van de standaardoplossingen voor onderwijs, HR en financiën op het MMP. Daarmee zet OVO Zaanstad de toon voor het optimaal benutten van dashboard- en analyseoplossingen in het onderwijs.

Zonneveld legde de ambities van OVO Zaanstad uit: zij wilden niet langer tijdrovende maandrapportages opstellen om deze statische rapporten vervolgens per e-mail aan iedereen te moeten toesturen. Door met een projectgroep de maandrapportages te vertalen naar direct te raadplegen overzichten in de MMP Apps, heeft iedereen direct inzage en de mogelijkheid om door te analyseren. Door de integratie met AFAS InSite hebben alle MMP-gebruikers drempelloze toegang en zijn de Apps makkelijk terug te vinden. Om deze nieuwe manier van werken te borgen, zijn er domeinspecialisten opgeleid die kunnen ondersteunen. Zowel inhoudelijk als bij het gebruik van het MMP. Daarmee kiest OVO Zaanstad duidelijk voor één methode met borging en achtervang.

Kennismaken met HR en FIN App
Wilt u net als OVO Zaanstad ook uw bedrijfsprocessen verder optimaliseren. Maak dan nu voordelig kennis met integrale stuurinformatie en begin het nieuwe schooljaar goed! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw instelling.