Skip navigation MENU

Geplaatst op 29-06-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Stijging bevoegd gegeven lessen in 2014, maar hoe ging het dit jaar?

Volgens het ministerie van Onderwijs wordt bijna 95 procent van de lessen op middelbare scholen gegeven door een bevoegde docent. Dat is de conclusie op basis van de IPTO telling 2014, een deels handmatige steekproef van 1 week in 2014, waarover verschillende media recent berichtten. Volgens het ministerie zijn deze cijfers de best mogelijke benadering van de omvang van onbevoegd gegeven lessen, aldus RTL Nieuws. Informatie over 2015 is nog niet voorhanden. Laat staan dagelijkse monitoring gedurende het schooljaar, maar dat is wel mogelijk.  

Door gegevens uit het HRM pakket en het rooster te koppelen kan dagelijks inzage gegeven worden over de bevoegdheid per gegeven les. Samen met enkele instellingen ontwikkelt TIG hiervoor een standaardoplossing die dit najaar beschikbaar komt voor de sector.

Bevoegdheden in beeld met HR App
De HR App biedt nu al een actueel beeld van de bevoegdheden van personeel en de opleidingen die zij volgen. Met datakwaliteitsmetingen kunnen ook omissies in het bronsysteem snel gevonden en aangevuld worden. Voor veel instellingen biedt dit al een houvast om de ontwikkeling van bevoegdheden te monitoren.

Bevoegdheid per les in standaard App
Een docent met een bevoegdheid geeft niet altijd bevoegd les. Om dit, dagelijks en geautomatiseerd, in beeld te brengen dienen gegevens van het lesrooster en HRM pakket gecombineerd te worden. Wanneer deze databronnen gekoppeld worden kan het aandeel bevoegd gegeven lessen op ieder moment gemonitord worden. Samen met enkele instellingen ontwikkelt TIG hiervoor een standaard App, welke dit najaar beschikbaar komt. Voor meer informatie over HRM, bevoegdheden, strategische personeelsplanning of over deze standaard oplossing kunt u contactopnemen met TIG.