Skip navigation MENU

Geplaatst op 12-09-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Sturen en verantwoorden in het onderwijsdomein

Het MMP-portfolio verandert: de nieuwe Onderwijs Analyse App vervangt vanaf 15 september de Rendementen App. Eind december vervalt Libelle. Hierdoor ontstaat een integraal portfolio van eenduidige en herkenbare oplossingen voor onderwijs, HR en Financiën, waarbij licenties flexibel kunnen worden ingezet voor verschillende standaard MMP Apps.

De wijziging houdt in dat Libelle verdwijnt. De functionaliteiten voor de App voor team- en afdelingsleiders zijn ondergebracht in de opvolger van de huidige Rendementen App: de Onderwijs Analyse App. Net als de andere MMP Apps, is die eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Team- en afdelingsleiders, maar bijvoorbeeld ook directie of verzuimcoördinatoren hebben in de Onderwijs Analyse App alleen toegang tot data en dashboards die voor hun rol relevant zijn. Intussen kunnen ze wel informatie en rapportages met elkaar uitwisselen via de App.

Integraal portfolio
“Het samenvoegen van Libelle en de Rendementen App in de nieuwe Onderwijs Analyse App is een nieuwe stap in ons integrale portfolio”, aldus MMP manager Mark Wisman. “Wij bieden in de domeinen Onderwijs, HR en Financiën eenduidige en herkenbare oplossingen met namen die daarbij passen.” Naast de Onderwijs Analyse App en de Onderwijsresultaten App in het onderwijsdomein zijn in het HR-domein de HR App en de SHRM App beschikbaar. In het Financiële domein hebben we de Financieel App en er is een Kwaliteitscholen plug-in om onderzoeksdata uit Kwaliteitscholen aan de Rendementen App toe te voegen.

Wat betekent dit voor Libelle en Rendementen App gebruikers?
De Rendementen App wordt automatisch vervangen door de Onderwijs Analyse App. Daar hoeven scholen niets voor te doen. Gebruikers van de Libelle App kunnen vanaf 1 oktober hun Libelle licenties omzetten naar MMP licenties. Die zijn inzetbaar voor iedere standaard MMP App, zoals de Onderwijs Analyse App, maar ook voor andere MMP Apps die u in gebruik heeft of neemt. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden. Neem contact met ons op om deze wijziging in te plannen.

Kennismaken en cijferinrichting
De Rendementen App wordt eind september automatisch vervangen door de Onderwijs Analyse App. Op 19 september kunt u tijdens het inspiratie- en trainingsevent kennismaken met de nieuwe Onderwijs Analyse App. Speciaal voor MMP-beheerders is op 25 september een extra training MMP datakwaliteit ingelast, met daarin extra aandacht voor de cijferinrichting in de Onderwijs Analyse App op basis van de Voortschrijdend Gemiddelde-kolom.