Skip navigation MENU

TIG Datalab 12 november 2020 – online

Geplaatst op 15-10-2020 in Nieuwsarchief, VO.

Hoe koppelen andere scholen datafeedback aan concrete acties die het onderwijs raken? Hoe zetten onze klanten de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App in? Op 12 november 2020 organiseren wij een online-informatiemiddag voor actieve gebruikers van onze Apps om met en van elkaar te horen hoe scholen werken aan een datageïnformeerde kwaliteitscultuur. Hoor van datacoaches van andere scholen en leer van andere schoolleiders hoe ze datafeedback een structurele plaats geven om elke dag een beetje beter te worden. Aan de hand van schoolvoorbeelden uit de praktijk komen in een aantal workshops inspirerende dataverhalen voorbij, die zorgen voor nieuwe ideeën en slimme manieren om datafeedback te organiseren op school.

Introductie

Deze online-informatiemiddag organiseren wij voor en met onze klanten om kennis en ervaringen te delen. Tijdens onze cursussen Datacoach en Datageïnformeerde kwaliteitscultuur  zijn we veel goede praktijkvoorbeelden tegen gekomen. Deze praktijkvoorbeelden staan centraal op de informatiemiddag. Ook zijn er twee workshops van TIG’ers te volgen die meer laten zien over waar zij mee bezig zijn om het onderwijs verder te helpen!

Voor wie?

Het TIG Datalab is speciaal opgezet voor schoolleiders, afdeling/teamleiders, datacoaches en medewerkers kwaliteitszorg van alle VO-scholen, die bezig zijn met onderwijskwaliteit. En dat zijn niet alleen scholen waar kwaliteitszorg noodzakelijk is.

Programma

  • 13:30 uur: Gezamenlijke Opening
  • 13:45-14.45 uur: Workshopronde I
  • Koffie/thee pauze thuis of op school
  • 15:00-16.00 uur: Workshopronde II
  • 16.00- 16:30 uur: Gezamenlijke Afsluiting

Workshops

Tijdens de onlinebijeenkomst zijn er twee workshoprondes. Tijdens de workshoprondes vertellen datacoaches, team/afdelingsleiders en collega’s van TIG over hoe ze werken aan een datageïnformeerde kwaliteitscultuur. De beschrijvingen van de workshops tref je onderstaand aan.

Aanmelden

Het TIG Datalab 2020 heeft reeds plaatsgevonden. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op, bel 085-018 51 50 of mail naar info@tignl.eu.

 

Tom en Yvonne – Stad en Esch

Hoor van de datacoaches Tom en Yvonne van Stad en Esch hoe ze met de Onderwijs Resultaten App prognoses maken van het onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Daarmee kunnen ze het oordeel van de inspectie voorspellen op het moment dat bijsturen nog mogelijk is. Het maken van deze prognose sluit aan bij het proces van het maken van prognoses voor de formatie. Tom en Yvonne laten zien hoe ze dat aanpakken en welke data er beschikbaar is in de Onderwijs Resultaten App. Maar dat is niet alles. Bij Stad en Esch worden de resultaten van de prognose besproken met de afdelingsleiders en de leerlingcoördinatoren om richting te geven aan het werk van de mentor. De mentor kan op deze manier gericht de leerling ondersteunen met het Coaching Dashboard. Zo brengen ze bij Stad en Esch de resultaten van het onderwijsresultatenmodel van de inspectie in balans met effectief zorg verlenen aan leerlingen!

Jaco en Marscha – de Breul 

Hoor van de datacoaches Jaco en Marscha van de Breul welke overzichten en analyses ze maken op school en bovenal hoe ze dat op een slimme manier met alle gebruikers weten te delen. In een kwaliteitskalender hebben ze omschreven welke data wanneer beschikbaar is voor de verschillende gebruikers op school. Op een slim ingerichte drive weten alle gebruikers hun informatie te vinden om zo alle mogelijkheden die datafeedback heeft zo goed mogelijk te benutten. Ook heeft Jaco een Excel gemaakt om in Havo 3 op basis van de cijfers uit de Onderwijs Analyse App snel te kunnen controleren welke profielen de leerlingen kunnen kiezen. Dat zorgt ervoor dat mentoren eenvoudig feedback kunnen geven aan leerlingen en met de leerlingen tot beredeneerde profielkeuzes kunnen komen.

John  – Lyceum Schöndeln 

Wegens ziekte vervalt helaas dit onderdeel.

Eelkje – SIVOG

Over het gebruik van datafeedback door team- en afdelingsleiders.
Bij SIVOG (Stg. Interconfessioneel(RK/PC) Voortgezetonderwijs het Gooi met drie scholen voor VO) lag er een kwaliteitskalender klaar en had het kwaliteitsbeleid al de complimenten van de Inspectie gekregen. De uitdaging voor SIVOG was om kwaliteitsbeleid niet alleen een zaak van het bestuur en de schoolleiders te laten zijn. Bij SIVOG zat de uitdaging in het gebruik van datafeedback door de team- en afdelingsleiders. Niet dat ze dat niet deden, er was vooral veel te winnen in het gebruiken van overzichten en analysemogelijkheden in de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App, gekoppeld aan het kwaliteitsbeleid van SIVOG. Om dat te bereiken, heeft de voltallige schoolleiding van de drie scholen de cursus data-geïnformeerde kwaliteitscultuur gevolgd. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd en hoe SIVOG in de praktijk werkt aan kwaliteitsbeleid? Laat je bijpraten door Eelkje de Jong, conrector Onderwijs van het Vituscollege.

Richard Hulsing – TIG

Richard werkt bij TIG als software developer o.a. aan ons platform, de Onderwijs App’s en het Coaching Dashboard. In deze sessie laat Richard de nieuwe functionaliteit voor docenten zien in het Coaching Dashboard. Er zijn binnenkort in het Coaching Dashboard nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor de docent. Het is niet alleen leuk om te zien wat er in de toekomst beschikbaar is, Richard verteld ook hij dit gemaakt heeft, wat er komt kijken bij het bouwen van iets nieuws in onze App’s en hoe wij dat binnen TIG aanpakken. Een leuke en concrete kijk in de keuken van TIG!

Erika van Lier – TIG

Erika werkt als Data Scientist bij TIG. Ze houdt zich bezig met data-analyse, visualisatie en engineering om data te transformeren naar waardevolle en bruikbare informatie. Erika helpt scholen bij verdiepende vragen die het MMP overstijgen, door Data Science toegankelijk te maken. In deze sessie laat Erika zien welk model ze heeft gebouwd om loopbanen van leerlingen te kunnen voorspellen. Gezien de huidige cijfers, wat is dan de kans dat de leerling aan het einde van het leerjaar overgaat en hoe groot is de kans dat deze leerling de HAVO gaat halen binnen de context van de school? Graag hoort Erika hoe jullie tegen dit model aankijken en heeft ze vragen voor jullie om haar te helpen het model inhoudelijk naar een volgende fase te brengen. Een mooie inkijk in de wereld van Data Science!