Skip navigation MENU

Geplaatst op 01-01-2017 in Nieuwsarchief, VO.

Vergelijk opbrengstenberekening Magister en DUO

De Onderwijsresultaten App is vernieuwd. DUO levert dit jaar namelijk voor het eerst een terugkoppelbestand met het oorspronkelijke VO-advies, zoals door het PO doorgegeven aan BRON. SchoolMaster en TIG hebben ervoor gezorgd dat het teruggekoppelde advies kan worden opgeslagen in Magister en zichtbaar wordt in de Onderwijsresultaten App.

Voor de berekening van de onderwijspositie in het derde leerjaar kan gebruik gemaakt worden van verschillende gegevens. Enerzijds is er het basisschooladvies dat u zelf heeft ingevuld in Magister in het veld ‘Advies vorige school’. Vanwege de komst van het terugkoppelbestand van DUO heeft SchoolMaster het veld ‘Advies PO’ toegevoegd in Magister. Door middel van een schuifknop kan, op de pagina’s waar de indicator ‘onderwijspositie’ wordt weergegeven, gekozen worden van welke gegevens u gebruik maakt.  De stand van deze schuifknop heeft invloed op alle pagina’s waar de onderwijspositie berekend wordt.

Uit pilot-onderzoek is gebleken dat in het terugkoppelbestand van DUO regelmatig leerlingen ontbreken. Verschillen kunt u eenvoudig in kaart brengen. Wanneer u met de schuifknop het ‘basisschooladvies van DUO’ selecteert, kunt u op de pagina Help -Datakwaliteit klikken op de indicator Onderwijspositie. Er wordt een overzicht getoond van de afwijkingen tussen adviezen in ‘Magister’ en ‘DUO’.