Skip navigation MENU

Geplaatst op 10-10-2017 in Nieuwsarchief, VO.

'Geoorloofd of niet, verzuim leidt tot achterstanden'

Onder het motto ‘ziek is ziek’ is verzuimbeleid vaak gericht op ongeoorloofd schoolverzuim. Verstandig? Niet volgens jeugdarts Yvonne Vanneste, die tijdens de inspiratiesessie van 19 september vertelde over ‘haar’ integrale verzuimaanpak: M@zl. 

 De inspiratiesessie van 19 september kon rekenen op warme belangstelling. In de verzuimaanpak van M@zl staat de leerling centraal. Dat betekent dat er minder belang wordt toegekend aan de aard van het verzuim. Want of het nu geoorloofd of ongeoorloofd is. Gemiste lesuren leiden tot achterstanden. Dat lijkt een open deur, maar onder het motto ‘ziek is ziek’ is veel beleid gericht op ongeoorloofd verzuim. Onderzoek toont echter aan dat (geoorloofd) ziekteverzuim weliswaar gezondheid-gerelateerd is, maar naast biomedische vaak ook psychosociale oorzaken heeft. Factoren die vaak beïnvloedbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan buik- of hoofdpijn-klachten die hun oorsprong vinden in stress.

M@ZL

Een juiste en snelle inschatting is van groot belang: rechtvaardigt de aard van de gemelde ziekte het verzuim? Is een leerling ‘echt’ ziek? Wanneer ga je met een leerling of ouders in gesprek? M@ZL is een effectieve methodiek voor integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Het biedt scholen houvast om het gesprek aan te gaan met de leerling en tijdig hulp in te schakelen. Daarom worden M@ZL-indicatoren binnenkort opgenomen in onze Onderwijs Analyse App. Scholen krijgen daardoor in de App met M@ZL een extra hulpmiddel tot hun beschikking om ziekteverzuimomvang onder leerlingen te reduceren

Ga naar de Onderwijs Analyse App