Skip navigation MENU

Data Science

Door de inzet van Data Science wordt het mogelijk grote hoeveelheden data te analyseren, verbanden te onderzoeken en meer voorspellend te worden. Onze data scientists gaan daarmee een stap verder in data analyse. Via Data Science ondersteunen we instellingen met geavanceerde analyses door verborgen/nieuwe inzichten te verschaffen en op basis van data mining, statistiek en machine learning modellen te ontwikkelen die een voorspellend karakter hebben. Zo hebben we een model ontwikkeld, waarmee specifieke onderzoeksvragen van onderwijsinstellingen over de loopbanen van grote groepen leerlingen snel onderzocht kunnen worden, zodat de impact van specifieke kenmerken of beleidskeuzes zichtbaar worden op zowel de onderwijsresultaten van de onderwijsinstelling, als het succes van de leerlingen/studenten zelf. Concrete toepassing van Data Science in het onderwijs kan zich bevinden op het gebied van onder andere:

  • Voorspellen van VSV;
  • Relatie tussen uitstroom zonder diploma en opleidingsduur;
  • Relatie intake-/aanmeldprocedure en JR/DR/SR/VSV;
  • Relatie studentsucces en profiel;
  • Voorspellende analyses ten behoeve van plaatsing/determinatie/doorstroom;
  • Detecteren van opvallende ontwikkelingen in bijvoorbeeld onderwijsprestaties, instroom/uitstroom/doorstroom;
  • Learning en student analytics.

Op onze productsheet lees je er meer over. Je kunt deze direct downloaden.

DOWNLOAD PRODUCTSHEET

Meer informatie?

In een serie webinars lichten we de komende periode verschillende onderwerpen rondom Qlik Sense toe. Data Science met Qlik Sense is er daar een van. Houd onze website of nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie en data of neem vrijblijvend contact op, bel 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu en vraag naar een van onze data scientists.