Skip navigation MENU

Webinar 11 september
Leerachterstanden wegwerken m.b.v. keuze uren en het Coaching Dashboard

Geplaatst op 18-08-2020 in Nieuwsarchief, VO.

In het afgelopen schooljaar heeft het onderwijs te maken gehad met wisselende omstandigheden veroorzaakt door het COVID-19 virus. Tot maart was er sprake van een normaal verloop van het onderwijs en daarna was er sprake van uitval van lessen, online lessen en halve klassen op school. Hierdoor zijn er op elke school wel leerlingen die te kampen hebben met achterstanden uit het vorige leerjaar. In het webinar op 11 september gaan we samen met Magister in op de mogelijkheden die Magister en het Coaching Dashboard bieden om leerachterstanden weg te werken met keuze uren. Een bestaande functionaliteit die op verschillende manieren, passend bij de onderwijsvisie van je school, ingezet kan worden.

Programma

Tijdens het webinar nemen we je in vogelvlucht mee in hoe je een proces op school start om de leerachterstanden:

  • in beeld te brengen
  • weg te werken
  • te blijven monitoren

Uiteraard krijg je tijdens het webinar de mogelijkheid om vragen te stellen. Een specialist pakt vragen zo spoedig mogelijk op. Mocht het een bredere vraag zijn, die interessant is voor alle deelnemers, dan behandelen wij deze zeker ook plenair.

Aan bod komt in ieder geval:

  • Hoe kunnen mogelijkheden worden gecreëerd om deze lessen te geven?
  • Wie is leading in dit proces? Leerling/docent/mentor?
  • Is er naast tijdsdifferentiatie ook een stofdifferentiatie mogelijk?
  • Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er?
  • Zijn er verschillende trajecten mogelijk waar ingestapt kan worden?
  • Zijn er voorwaarden verbonden aan het roosterprogramma?

Doelgroep

Het webinar gaat specifiek over beleidszaken en de visie van je school, interessant dus voor schoolleiders, locatie-directeuren en/of beleidsbetrokkenen binnen het VO.

Tijdstip

Het webinar is live te volgen op 11 september 2020 tussen 10.30 en 11.30 uur.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085-018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

AANMELDEN