Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn standaard de Algemene Voorwaarden van The Implementation Group B.V. en de NL digital Voorwaarden (2020) van toepassing, tenzij anderszins is bepaald in de overeenkomst. Bij eventuele onderlinge tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden  van The Implementation Group B.V. en de overige vermelde voorwaarden en bepalingen, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Voor onze trainingen gelden separate leverings- en betalingsvoorwaarden.