Skip navigation MENU

Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn standaard de Algemene Voorwaarden van The Implementation Group B.V. en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, tenzij anderszins is bepaald in de overeenkomst. Bij eventuele onderlinge tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden  van The Implementation Group B.V. en de overige vermelde voorwaarden en bepalingen, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Voor onze trainingen gelden separate leverings- en betalingsvoorwaarden.