Skip navigation MENU

Nieuws

16 januari 2018
Direct sturen op het verbeteren van resultaten dankzij een prognose voor het Inspectie-oordeel voor 2019. Die kan met de Kwaliteitscholen pl...
 
12 december 2017
Het jaar 2017 loopt ten einde. Het is een dynamisch jaar geweest, waarin ook het MMP volop in beweging was. Zo is het aantal sessies met 7,5...
 
12 december 2017
De vraag van directies en CvB naar integrale oplossingen waarbij stuurinformatie domein- en team-overstijgend inzichtelijk wordt neemt sterk...
 
12 december 2017
In het MBO wordt steeds vaker gekozen voor de standaardoplossingen van TIG. Eerder kozen instellingen ervoor om stuurinformatie-oplossingen ...