Skip navigation MENU

Geplaatst op 09-05-2022 in Nieuws.

Leerlinggemiddelden voortgezet onderwijs dalen wederom

Het gemiddelde cijfer van VO-leerlingen tot en met eind maart in dit schooljaar is opvallend lager dan vorig jaar. Waar we met de data tot en met eind december 2021 nog constateerden dat de 15% best-presterende leerlingen er beter voor staan dan de 15% beste leerlingen vorig schooljaar, liggen de meeste gemiddelden over bijna alle percentielen dit schooljaar lager dan vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van The Implementation Group (TIG) en onderschrijft de constatering van onder andere de VO-raad dat de effecten van corona voor leerlingen helaas nog niet voorbij zijn.

Daling bij zowel onderbouw als bovenbouw

Tot en met eind december van dit schooljaar ‘21/’22 was de daling in leerlinggemiddelden het sterkst bij de bovenbouw havo. In de periode tot en met eind maart van dit schooljaar is echter een daling te zien bij zowel onderbouw als bovenbouw van havo én vmbo. Alleen bij de onderbouw van het vwo is een lichte stijging in het gemiddelde te constateren.

In onderbouw lichte daling in gemiddelden van talen en exacte, praktijk- en maatschappijvakken

De daling in de exacte vakken in de onderbouw zet door en ook de talen, praktijkvakken en maatschappijvakken laten nu een lichte daling zien. De bovenbouw vertoont vergelijkbare trends, wel met globaal genomen lagere gemiddelden dan in de onderbouw. Gelukkig is er ook positief nieuws; na een daling vorig jaar, stijgen in de onderbouw de gemiddelden op de kunstvakken en LO licht. Ook lijken bepaalde bovenbouw-vakken zoals Techniek en Informatica ondanks de coronapandemie redelijk te gedijen.

TIG Schoolmonitor helpt scholen om effecten NPO-interventies te monitoren

TIG doet sinds 2020 onderzoek naar de impact van corona(maatregelen) binnen het voortgezet onderwijs. Met de TIG Schoolscan konden scholen een probleem- en behoefteanalyse maken, om vervolgens met de NPO-menukaart interventies op te stellen. Op verzoek van veel scholen zet TIG dit werk voort en bieden zij – naast een landelijke rapport – kosteloos de schoolspecifieke TIG Schoolmonitor aan. Deze monitor stelt scholen in staat voor hun eigen leerlingen te bekijken hoe zij staan qua onderwijsresultaten, om zo leerlingen te monitoren, de effecten van interventies te evalueren en daarop concrete verbeteracties te introduceren. Meer lezen over het landelijke rapport en de TIG Schoolmonitor.