Skip navigation MENU

Dashboards voor PO

Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid het best mogelijke onderwijs te bieden met adequate opbrengsten. Het op orde hebben van de onderwijskwaliteit, financiën en een gedegen personeelsbeleid zijn absolute voorwaarden voor goed onderwijs. Goede en efficiënte besteding van beschikbare middelen en verantwoording daarvan is een belangrijke taak van het bestuur. Makkelijker gezegd dan gedaan. Onze dashboards voor het PO faciliteren hierbij. Besturen en individuele scholen zijn ‘in control’ en beter in staat om belangrijke beslissingen cijfermatig te onderbouwen en beleid te formuleren en te toetsen. Als onderwijsspecialist met ruime ervaring in het PO, hebben wij bij veel scholen de bedrijfsvoering ‘smart’ gemaakt.

Onze standaarden voor het primair onderwijs:

Management Dashboard

Als bestuurder of lid van de directie heb je een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin, door data uit verschillende applicaties samen te brengen, te combineren en overzichtelijk te presenteren. Zo is het Management Dashboard een oplossing voor inzicht en overzicht in integrale stuurinformatie. Dé basis voor daadkrachtig leiden. → Meer info

Onderwijskwaliteit App

Snel inzicht in actuele stuurinformatie met de Onderwijskwaliteit App. Van leerlingaantallen, leergroei, in-en uitstroom tot eindtoetsen. Analyseer  de ontwikkeling van tussentijdse toetsen gedurende meerdere leerjaren. Zo stuur je met de Onderwijskwaliteit App op optimalisatie van de onderwijsrendementen. → Meer info

Financieel App

Met de Financieel App is verantwoordingsinformatie en financiële verslaglegging met één druk op de knop beschikbaar. Monitor wettelijke indicatoren, analyseer uitputting van budgetten, onderzoek waar overschrijdingen vandaan komen en open bijbehorende facturen rechtstreeks vanuit de Financieel App. → Meer info

HR App

Medewerkers zijn een belangrijk kapitaal van je hoogwaardige schoolorganisatie. Dit verdient ook hoogwaardige ondersteuning van de ontwikkeling van strategie en beleidsvorming op HR-gebied. Met de overzichtelijke HR App analyseer je eenvoudig en snel uiteenlopende HR-componenten: van ziekteverzuim en formatie tot aan opleidingen en bevoegdheden. Zo is de HR App een krachtig hulpmiddel voor gefundeerd en effectief personeelsbeleid. → Meer info

Maatwerk

Wij helpen je graag om specifieke wensen met betrekking tot bronsystemen of specifieke thema’s te realiseren. Bel voor meer informatie 085-0185150 of mail naar info@tignl.eu. Je kunt ook hieronder je gegevens achterlaten, dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN