Skip navigation MENU

Eduarte App

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de onderwijsprestaties is een belangrijk aandachtspunt voor veel instellingen. De gegevens uit Eduarte helpen het beleid en de strategie te bepalen om de onderwijskwaliteit op een hoger niveau te krijgen. Je hebt op ieder gewenst moment toegang tot alle relevante stuur- en verantwoordingsinformatie.

De Eduarte App is een standaardoplossing voor het MBO. In deze oplossing worden de essentiële kengetallen en overzichten ten aanzien van onderwijskwaliteit geïntegreerd aangeboden. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing.

De Eduarte App wordt rechtstreeks aangesloten op het bronsysteem. Met kant-en-klare dashboards en uitgebreide analysemogelijkheden beschik je over alle belangrijke indicatoren voor sturen en verantwoorden: Jaarresultaat (JR), Diplomaresultaat (DR), Startersresultaat (SR), studenten op peildatum, ontbrekende onderwijs- en praktijkovereenkomsten (OOK en POK), studiesucces van opleidingen en bekostigde MBO verblijfsjaren. Ook de aanmeldingen van studenten zijn opgenomen binnen de Eduarte App.

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: