Skip navigation MENU

HR App

Eenvoudig, snel en altijd actueel. Met de HR App heb je een krachtig instrument tot je beschikking voor het analyseren en verbeteren van het personeelsbeleid. Zo biedt het dashboard in de HR App direct een overzicht van alle belangrijke KPI’s. Voor een meer gedetailleerd inzicht in uitdagingen en oplossingen, bekijk je indicatoren in de overige schermen. Zo kun je deelaspecten tot op detailniveau analyseren en snel tot de kern van HR-vraagstukken doordringen.

Met een aandeel van ongeveer 80 procent vormt het personeel de grootste uitgavenpost in het onderwijs. Daarom is het noodzakelijk grip te krijgen op deze kosten en (de effecten van) het HR-beleid meetbaar en inzichtelijk te maken. Met behulp van deze applicatie heb je de beschikking over data uit het verleden, breng je eenvoudig de huidige stand van zaken in kaart en heb je inzicht in de trends die van belang zijn voor je beleidsvorming. Het zijn deze gegevens die de basis vormen voor het personeelsbeleid en de HR-strategie voor de toekomst.

De belangrijkste componenten direct zichtbaar

De HR App toont in overzichtelijke schermen de belangrijkste HR-componenten zoals ziekteverzuim, personeelsverloop, begroting, bezetting, leeftijdsopbouw, salaris, bevoegdheden, dienstjaren, opleidingen en werkgeverskosten. Om in één oogopslag een beeld te hebben hoe het ervoor staat, worden de belangrijkste onderdelen direct getoond op het dashboard.

HR-gegevens monitoren en analyseren

Van Primair tot Hoger Onderwijs. Voor iedere onderwijssector hebben wij een gestandaardiseerde oplossing ontwikkeld voor het monitoren en analyseren van alle HR-gegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks ingeladen uit het HR-administratiepakket waar jij gebruik van maakt. Zo is de applicatie beschikbaar voor AFAS Online, AFAS Profit, Raet en HR2day.

 

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: