Skip navigation MENU

Training & Advies

Het hebben van een applicatie is geen doel, maar een middel. Uiteindelijk gaat het erom grip te houden op kwaliteit en processen. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij de realisatie van goede stuurinformatievoorziening en dragen daarmee, hoe bescheiden ook, bij aan beter onderwijs in Nederland.

Of het nu gaat om advies, implementatiebegeleiding, het (tijdelijk) leveren van extra resources, trainingen en events of onze supportdesk: maak gebruik van onze expertise op het gebied van BI en diepgaande kennis van de onderwijssector! Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en hebben vaak een achtergrond in het onderwijs (bij een instelling, ketenpartner of een bronleverancier).

Implementatie & Advies

Werk samen met experts aan een succesvol analyticsplatform. Maak je organisatie data driven. Onze consultants werken dagelijks aan Business Intelligence-trajecten bij onderwijsinstellingen om de maximale informatie uit data te halen. Hierbij combineren wij sector- en domeinkennis met de passie om samen een goed resultaat neer te zetten. Snelle implementaties maken onderdeel uit van onze service.

Trainingen & Events

Gebruikers die hun kennis op peil houden zijn aantoonbaar beter in staat om maximaal rendement voor hun eigen werk en voor de organisatie uit de oplossingen te halen. Verbreed en verdiep je kennis van onze standaard Apps of van Qlik, om zelf krachtige Qlik-oplossingen te ontwikkelen, beheren en implementeren.

Support

Wij zijn er elke dag ter beschikking om je bij allerhande vragen te helpen. Hulp nodig bij analyse, werkt iets niet zoals je verwacht of heb je bepaalde wensen voor doorontwikkeling van standaard Apps? Wij helpen je met diepgaande sector- en domeinkennis snel weer op weg!