Skip navigation MENU

Datageïnformeerde gespreksvoering

Wellicht heb je al ervaring in het voeren van datageïnformeerde gesprekken met collega’s. Of je wil juist een gedegen start maken in het betrekken van data bij de gesprekken die je met collega’s voert. Tijdens deze cursus wissel je ervaringen uit met andere scholen en behandelen we wat er toe doet bij datageïnformeerde gespreksvoering. Zowel in de situatie dat je je collega’s ondersteunt als de situatie dat je je collega’s aanstuurt.

Leerdoel

Met deze cursus leer je de principes kennen van datageïnformeerde gespreksvoering. Hoe neem je je collega’s mee in de analyse? Hoe laat je collega’s – onder jouw leiding – een analyse maken? Welke vragen kun je stellen om collega’s te activeren om eigen oplossingen te zoeken? En welke vragen stel je als je een stuurgesprek wilt voeren? Kortom: een mix van theorie en praktijk om te leren welke aanpak en oplossingsgerichte vragen bij jouw en je school passen om het datageïnformeerde werken verder vorm te geven. Ook werken we aan een casus om te oefenen welke analyses je maakt om een vaksectie te ondersteunen en hoe je deze analyses gebruikt bij het gesprek met de vaksectie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor gevorderde deelnemers die al werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App. De cursus is een mooi vervolg op de cursus datacoach of datageïnformeerde kwaliteitscultuur.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen komen tijdens drie bijeenkomsten aan bod:

  • Uitwisseling van ervaringen met het datageïnformeerde gesprek: wat gaat goed en waar zit de winst?
  • De opbouw van gesprekken: werken vanuit de context en het betrekken van collega’s.
  • Tips en Tricks bij het datageïnformeerde gesprek.
  • De principes van het oplossingsgerichte coachgesprek.
  • Aansturen met data: het voeren van oplossingsgerichte stuurgesprekken.
  • Casuïstiek: je maakt een analyse van een vaksectie in een anonieme schooldatabase om je voor te bereiden op een gesprek met de vaksectie. We reflecteren op de aanpak, analyses en overzichten die jij – en je collega deelnemers – hebben gemaakt.
  • Casuïstiek: je oefent een gesprek met de vaksectie (de cursusleider) en leert op die manier wat ertoe doet bij een datageïnformeerd gesprek.
  • Tussen de bijeenkomsten door voer je een oefengesprek op school en bespreken we de ervaringen.

Studiebelasting

We stellen geen eisen aan de studietijd buiten de bijeenkomsten. Dit is afhankelijk van de vragen die op je school leven. Je bepaalt zelf wat hiervan voor jou waardevol is en waar je tijd in investeert. De meeste deelnemers besteden ongeveer een dagdeel naast iedere bijeenkomst aan zelfstudie en de opdrachten.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App, omdat je tijdens de bijeenkomsten direct analyses maakt.

Duur

De cursus Datageïnformeerde gespreksvoering wordt in drie dagdelen gegeven.

Datum/tijd/locatie

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Prijs

€ 995,- per persoon voor drie dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Onze ervaring leert dat het opleiden van meer collega’s per school zeer effectief is. Daarom wordt de cursus voor een tweede of derde cursist van dezelfde school met korting aangeboden, mits je samen – gelijktijdig – dezelfde cursus volgt. Diegene betaalt in dat geval € 795,- per persoon voor drie dagdelen, vrij van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen. Wil je met meer dan 3 collega’s deze cursus volgen, dan is wellicht een training op locatie passender. Neem hiervoor contact met ons op.

CURSUS OP LOCATIE AANVRAGEN

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Terug naar trainingskalender