Skip navigation MENU

VAVO Analyse App

Binnen MBO-instellingen neemt de VAVO een volledig eigen plek in met haar eigen werkwijze en specifieke wet- en regelgeving. Met de VAVO Analyse App op basis van Magister, monitor, analyseer en rapporteer je op zowel operationeel niveau als op leerlingniveau. Dit stelt je in staat om direct te sturen op onderwijs en kwaliteit.

Monitor VAVO-breed met het operationele dashboard op cijfers, verzuim en onderwijstijd. Maak een zak-/slaagprognose of analyseer examenresultaten juist door de jaren heen en houd zicht op de beoordeling door de Onderwijsinspectie.

Gebruik het leerlingdashboard als onderlegger voor leerlingbegeleiding door vrijstellingen, certificaten en ontheffingen in één keer in beeld te brengen, samen met 80% aanwezigheid en cijfers per vak. In het kader van bekostiging worden trends in beeld gebracht in aantallen leerlingen en vervallen vakken per 1 oktober, bekostigd vanuit het rijk of uitbesteed door VO-scholen. De standaardrapportage in de VAVO Analyse App geeft je de mogelijkheid om terugkoppeling te geven aan uitbestedende VO-scholen over de examenresultaten ten opzichte van de interne benchmark.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: