Skip navigation MENU

Xedule Connector

Is een capaciteitsprobleem te wijten aan een tekort aan lesruimte of kan de spreiding van lessen beter georganiseerd worden? Deze vraag kan het verschil maken tussen een roosteraanpassing en nieuwbouw. Het analyseren van gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en planning is een krachtig hulpmiddel bij het opstellen van strategie en beleid. Met de Qlik Xedule Connector beschik je over de toolbox om gegevens uit Xedule te visualiseren met behulp van QlikView.

Toegang tot onderwijslogistieke stuurinformatie

Besluiten op basis van feiten en sturen op basis van cijfers zorgt ervoor dat het daadwerkelijke probleem wordt aangepakt. De Qlik Xedule Connector geeft toegang tot onderwijslogistieke stuurinformatie waarmee onderwijsinstellingen beschikbare medewerkers en faciliteiten efficiënter kunnen inzetten.

De toolbox voor het bouwen van oplossingen

Met de connector kun je gegevens over onderwijstijd, faciliteiten en roostering zichtbaar maken in QlikView. De Qlik Xedule Connector fungeert als een toolbox met daarin de belangrijkste elementen om een oplossing te bouwen: een connectie vanuit QlikView met de ‘Management API’ van Xedule voor het ophalen van de data; een Qvd-generator voor het structureren van data; en een QlikView document met basisvisualisaties. Met deze onderdelen bepaal je zelf welke indicatoren zichtbaar worden: van de bezettingsgraad van faciliteiten tot het aantal uren onderwijs per FTE.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: