Skip navigation MENU

Overzicht Trainingen

Meer datageïnformeerd werken met behulp van de TIG Apps? Of een Qlik Expert worden? Daarvoor bieden wij verschillende mogelijkheden tot training en ondersteuning.  Kies bijvoorbeeld uit een landelijke training of combineer een training met een inspiratiesessie tijdens een van onze inspiratie- en trainingsevents. Of vraag naar de mogelijkheden voor een training op locatie. 

Inspiratiesessie data-geïnformeerde kwaliteitscultuur

Hoe realiseer je een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur binnen je school? Wat zijn de voorwaarden? Daar gaan we in deze inspiratiesessie op in.

12 september Trainingscentrum Amersfoort

MMP Datakwaliteit

Met MMP Datakwaliteit profiteer je direct van verbeteringen in de datakwaliteit in Magister. Na afloop zijn getrainde applicatiebeheerders in staat om zelfstandig validaties uit te voeren.

12 september Trainingscentrum Amersfoort – nog 8 plekken beschikbaar

Cursus Datacoach

In deze cursus leer je data beschikbaar en leesbaar te maken voor alle lagen binnen de schoolorganisatie; van het managementteam tot de zorgcoördinator. In zes bijeenkomsten leer je alle relevante overzichten en analyses kennen, leer je hoe je je collega’s effectief kunt begeleiden bij het interpreteren van de overzichten en analyses en leg je je werkzaamheden vast in een kwaliteitskalender. Tussen de bijeenkomsten in werk je overzichten en analyses uit die je voor je eigen school beschikbaar maakt. Zo breng je wat je leert direct in de praktijk en leer je je rol als coach met data steeds beter kennen.

vanaf 26 september 2019 van 13:00-16:30 uur Trainingscentrum Amersfoort – VOL

vanaf 29 oktober 2019 van 13:00-16:30 uur Trainingscentrum Amersfoort – nog 3 plekken beschikbaar

Extra cursus: vanaf 26 september 2019 van 9:00-12:30 uur Trainingscentrum Amersfoort – nog 5 plekken beschikbaar

Effectieve leerlingbespreking met MMP

In deze bijeenkomst leer je hoe je het verzamelen en bespreken van gegevens voor de leerlingbespreking met het MMP kunt vereenvoudigen. Geen gedoe met overzichten samenstellen. Werk paperless en naar datageïnformeerde besluitvoering. De data moeten in een oogopslag een helder beeld geven, zodat er tijd is om concrete acties te kunnen bespreken. Deze training bestaat uit 2 dagdelen.

7 november 2019 en 23 januari 2020 Trainingscentrum Amersfoort – nog 10 plekken beschikbaar

Werken met prognoses

Leer hoe je met behulp van de Onderwijs Resultaten App en de Kwaliteitscholen plug-in het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie inzet om onderwijs te verbeteren en gericht zorg te verlenen aan risicoleerlingen.

5 november 2019 en 21 januari 2020 Trainingscentrum Amersfoort – nog 10 plekken beschikbaar

Examenresultaten analyse met Onderwijs Analyse App

In deze training leer je hoe en welke overzichten in de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App je in kunt zetten voor analyse en beoordeling van de examenresultaten. Zo kun je direct na de bekendmaking van de normering van de examens snel aan de slag.

Optimale inzet lente- of zomerschool

Lente- of zomerscholen kun je inzetten om leerlingen die anders zouden blijven zitten, alsnog een kans te bieden om over te gaan naar het volgende leerjaar. De overheid subsidieert dit voor een deel. Maar hoe pak je een lente- of zomerschool goed aan en hoe zorg je voor een goed resultaat? In de landelijke training ‘’Optimale inzet lente- of zomerschool” word je hierin meegenomen. Het aangeven van het aantal leerlingen bij de subsidie-aanvraag op basis van een prognose is een. De mogelijkheden van de lente- of zomerschool zo goed mogelijk benutten is twee. Hoe zorg je ervoor dat de juiste leerlingen optimaal van deze mogelijkheden kunnen profiteren?

Onderwijs Analyse App – Aan de Slag

Gedurende de training maak je kennis met managementinformatie en het dynamisch analyseren van data. Je leert de Onderwijs Analyse App en haar elementen kennen, ontwikkelt vaardigheden over hoe je de App optimaal kunt toepassen. Bovendien leer je hoe eenvoudige analyses gemaakt en opgeslagen worden.

Onderwijs Analyse App – De diepte in

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de Onderwijs Analyse App. Er is aandacht voor de uitgebreide analysemogelijkheden verder uit te diepen zoals cohort- en trendanalyses over meerdere cursusjaren. Aanvullend is er gelegenheid voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

HR App – Aan de slag

Tijdens de training gaan wij in op de mogelijkheden en functionaliteiten van de HR App. Je krijgt inzicht in de belangrijkste HR-indicatoren, de opties om deze te monitoren en om door middel van doorklikken indicatoren nader te analyseren. Na de training kun je zelfstandig aan de slag en waardevolle informatie uit de HR App kan halen.

HR App – De diepte in

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de HR App. Er is aandacht voor de uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden. Je krijgt een goed beeld van de configuratie- en autorisatiemogelijkheden en het toevoegen van normen en begrotingscijfers. Daarmee ben je niet alleen in staat zelf het optimale uit de HR App te halen. Je kunt ook andere gebruikers binnen de organisatie beter ondersteunen in het gebruik van de HR App.

Financieel App – Aan de slag

Tijdens de training gaan wij in op de mogelijkheden en functionaliteiten van de Financieel App. Je krijgt inzicht in de belangrijkste financiële indicatoren, de mogelijkheden om deze te monitoren en door middel van doorklikken nader te analyseren. Na de training kun je zelfstandig aan de slag en waardevolle informatie uit de Financieel App halen.

Financieel App – De diepte in

Tijdens deze training gaan we dieper in op de mogelijkheden van de Financieel App. Er is aandacht voor de uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden, het verder uitdiepen van de financiële indicatoren en je krijgt een goed beeld van de configuratie- en autorisatiemogelijkheden. Op deze manier kun je jouw school en andere gebruikers beter ondersteunen in het gebruik van de Financieel App.

MMP Scan

Wil je fundamenteler kijken naar stuurinformatie in de organisatie? Dan biedt de MMP Scan uitkomst. Voor de MMP Scan worden zowel de huidige als de gewenste werkwijze in kaart gebracht. Op basis daarvan doen wij gerichte aanbevelingen voor effectievere inzet van stuurinformatie voor jouw organisatie.

Maatwerk

Soms volstaat een standaardtraining niet voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Onze consultants worden dan ook regelmatig ingezet voor maatwerkopdrachten en -ondersteuning. Maatwerktrajecten bieden jouw organisatie maximale flexibiliteit en zorgt ervoor dat het maximale uit de mogelijkheden wordt gehaald.

QlikView Trainingen 

Met QlikView beschik je over een krachtig instrument voor het transformeren van data naar stuurinformatie. Trainingen helpen om het beheer en ontwikkelen van QlikView documenten in je organisatie te borgen. Wij bieden een breed trainingsaanbod voor QlikView, voor het beheer, ontwerp en ontwikkelen van documenten. Bovendien kun je kiezen tussen het volgen van landelijke trainingen of een training bij je op locatie.

Qlik Sense Trainingen

Met Qlik Sense beschik je over een krachtig instrument voor het transformeren van data naar stuurinformatie. Training helpt om het beheer en ontwikkelen van Qlik Sense documenten in jouw organisatie te borgen. Wij bieden een breed trainingsaanbod voor zowel Qlik Sense, voor het beheer, ontwerp en ontwikkelen van documenten. Bovendien kun je kiezen tussen het volgen van een landelijke training of een training bij je op locatie.

Ondersteuning Qlik Apps

Met de Apps die TIG aanbiedt, streven wij ernaar om voor iedere rol de juiste stuurinformatie te kunnen bieden. Ook met onze ondersteunende diensten streven wij ernaar deze volledig toe te spitsen op de verschillende behoeften.

 Qlik ondersteuningspakketten

Qlik is al een aantal jaren de leidende oplossing in het onderwijs op het gebied van stuurinformatie. Veel instellingen hebben in de loop der jaren het gebruik van Qlik-toepassingen geïntensiveerd en uitgebreid. Dat brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van performance, beheersbaarheid of infrastructuur. Met de dienstenpakketten van TIG wordt je omgeving door één van onze gespecialiseerde Qlik-consultants beoordeeld.

Vraag naar de mogelijkheden

Wij informeren je graag naar de mogelijkheden op het gebied van trainingen en ondersteuning voor jouw specifieke organisatie. Klik op de onderstaande button om informatie voor jouw sector aan te vragen.

INFORMATIE TRAININGEN AANVRAGEN