Skip navigation MENU

Landelijke trainingen

Meer data-geïnformeerd werken met behulp van de TIG Apps? Of een Qlik Expert worden? Daarvoor bieden wij verschillende mogelijkheden; in een dagdeel praktisch aan de slag of een meerdaagse cursus om echt de diepte in te gaan. Wil je liever aan de slag met je collega’s op eigen locatie? Dat kan ook; onze landelijke trainingen en cursussen geven wij ook op locatie. Neem hiervoor contact met ons op, bel 085-018 51 50 of mail naar info@tignl.eu.

Onderwijs Analyse App – Aan de slag

Tijdens deze training van een dagdeel leer je de basiskennis voor het gebruik van de Onderwijs Analyse App. Ook leer je overzichten en analyses maken.

Onderwijs Analyse App – De diepte in

Tijdens deze training van een dagdeel wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de Onderwijs Analyse App. Aandacht voor uitgebreide analysemogelijkheden en verdiepen in bijvoorbeeld cohort- en trendanalyses over meerdere cursusjaren.

Datacoach

In deze cursus leer je data beschikbaar en leesbaar te maken voor alle lagen binnen de schoolorganisatie; van het managementteam tot de zorgcoördinator. In 6 dagdelen leer je alle relevante overzichten en analyses binnen de MMP-apps kennen, leer je hoe je je collega’s effectief begeleidt bij het interpreteren van overzichten en analyses en leg je je werkzaamheden vast in een kwaliteitskalender. Tussen de bijeenkomsten in ga je praktisch aan de slag door de overzichten en analyses uit te werken, die je voor je eigen school beschikbaar maakt.

Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur

In deze cursus van 5 dagdelen, verspreid over het schooljaar, leren team- en afdelingsleiders om als leidinggevende te bouwen aan een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. De cursus biedt praktische handvatten met behulp van het MMP, leert je bij welke analyses de datacoach je kan ondersteunen en geeft ruimte voor intervisie en kennisdeling tussen cursisten.

Cyclisch werken met de kwaliteitskalender

In deze thematische cursus leer je in drie dagdelen om een eigen kwaliteitskalender op te stellen die recht doet aan de situatie op jouw school. Aan de hand van voorbeelden van kalenders, documenten, planningen en de communicatie werk je een schooleigen kalender uit, die alle informatiestromen bevat om aan onderwijskwaliteit te kunnen werken.

Datageïnformeerde gespreksvoering

In deze thematische cursus van drie dagdelen leer je de principes kennen van datageïnformeerde gespreksvoering. De cursus is een mix van theorie en praktijk om te leren welke aanpak en oplossingsgerichte vragen bij jouw en je school passen om het datageïnformeerde werken verder vorm te geven.

MMP Datakwaliteit

Met MMP Datakwaliteit profiteer je direct van verbeteringen in de datakwaliteit in Magister. Na afloop van dit dagdeel zijn getrainde applicatiebeheerders in staat om zelfstandig validaties uit te voeren.

Examenresultaten-analyse

In deze training van een dagdeel leer je hoe en welke overzichten in de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App je in kunt zetten voor analyse en beoordeling van de examenresultaten. Zo kun je direct na de bekendmaking van de normering van de examens snel aan de slag.

Verdiepende analyses voor gevorderden

In deze thematische cursus voor de gevorderde gebruiker van de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App gaan we aan de slag met onderzoeksvragen die op de scholen leven. Tijdens de cursus is ruimte voor samenwerking met andere scholen én je leert verdiepende analysemogelijkheden kennen binnen de apps.

Onderwijskwaliteit App: van datafeedback naar concrete actie

Leer als schoolleider of intern begeleider in 3 dagdelen te werken aan een data-geïnformeerde leercultuur bij jou op school. Ga aan de slag met  de juiste overzichten en rapportages uit de Onderwijskwaliteit App.

Maatwerk

Soms volstaat een standaardtraining niet voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Onze consultants worden dan ook regelmatig ingezet voor maatwerkopdrachten en -ondersteuning. Maatwerktrajecten bieden jouw organisatie maximale flexibiliteit en zorgt ervoor dat het maximale uit de mogelijkheden wordt gehaald.

QlikView Trainingen 

Met QlikView beschik je over een krachtig instrument voor het transformeren van data naar stuurinformatie. Trainingen helpen om het beheer en ontwikkelen van QlikView documenten in je organisatie te borgen. Wij bieden een breed trainingsaanbod voor QlikView, voor het beheer, ontwerp en ontwikkelen van documenten. Bovendien kun je kiezen tussen het volgen van landelijke trainingen of een training bij je op locatie.

Qlik Sense Trainingen

Met Qlik Sense beschik je over een krachtig instrument voor het transformeren van data naar stuurinformatie. Training helpt om het beheer en ontwikkelen van Qlik Sense documenten in jouw organisatie te borgen. Wij bieden een breed trainingsaanbod voor zowel Qlik Sense, voor het beheer, ontwerp en ontwikkelen van documenten. Bovendien kun je kiezen tussen het volgen van een landelijke training of een training bij je op locatie.

Ondersteuning Qlik Apps

Met de Apps die TIG aanbiedt, streven wij ernaar om voor iedere rol de juiste stuurinformatie te kunnen bieden. Ook met onze ondersteunende diensten streven wij ernaar deze volledig toe te spitsen op de verschillende behoeften.

 Qlik ondersteuningspakketten

Qlik is al een aantal jaren de leidende oplossing in het onderwijs op het gebied van stuurinformatie. Veel instellingen hebben in de loop der jaren het gebruik van Qlik-toepassingen geïntensiveerd en uitgebreid. Dat brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van performance, beheersbaarheid of infrastructuur. Met de dienstenpakketten van TIG wordt je omgeving door één van onze gespecialiseerde Qlik-consultants beoordeeld.

Vraag naar de mogelijkheden

Wij informeren je graag naar de mogelijkheden op het gebied van trainingen en ondersteuning voor jouw specifieke organisatie. Klik op de onderstaande button om informatie voor jouw sector aan te vragen.

INFORMATIE TRAININGEN AANVRAGEN