Skip navigation MENU

Maatwerk

Soms volstaat een standaardtraining niet voor de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat. Consultants van TIG worden dan ook regelmatig ingezet voor maatwerkopdrachten en -ondersteuning. De inzet van onze consultants biedt jouw organisatie maximale flexibiliteit zodat je optimaal kunt profiteren van de mogelijkheden van onze applicaties.

TIG beschikt over een team van ervaren consultants die allen over brede ervaring beschikken op het gebied van onderwijs, managementinformatie en Qlik. Bovendien hebben zij zich gespecialiseerd in één van de domeinen onderwijs, HR of financiën. Je kunt dus altijd profiteren van een combinatie van vakinhoudelijke kennis, technische kennis en kennis van de sector.

Maatwerkopdrachten

Ondersteuning aan de hand van maatwerk bieden wij op diverse manieren aan. Enkele veelgevraagde voorbeelden zijn:
Implementatie- en optimalisatietrajecten voor managementinformatie
Periodieke ondersteuning bij de rapportagecyclus
 Training on the job trajecten
✓ Tijdelijke vervanging kwaliteitsmedewerker

Maatwerkondersteuning is erop gericht om gebruikers optimaal gebruik te laten maken van onze toepassingen. Daarom zorgen wij voor een helder traject, waarbij voorafgaand de duur, intensiteit en beoogde doelen zijn afgestemd. Met als vertrekpunt het overdragen van kennis naar de eigen organisatie.