Skip navigation MENU

Onderwijs Analyse App – De diepte in

Deze training is het vervolg op de training ‘Onderwijs Analyse App – Aan de slag’ en is bedoeld voor functionarissen, die op school een coördinerende rol hebben of specialist zijn op het gebied van managementinformatie.

Leerdoel

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de Onderwijs Analyse App. Er is aandacht voor de uitgebreide analysemogelijkheden zoals cohort- en trendanalyses over meerdere cursusjaren. Aanvullend is er gelegenheid voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

Niveau: data-analist

Kenmerkend voor de informatie-analist is zijn adviserende of faciliterende rol in de organisatie, richting schoolbestuur, team- of afdelingsleiders. Dat betekent het maken van periodieke rapportages of vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en die met behulp van het MMP toetsen.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App. Daarnaast is het een vereiste dat je de training ‘Onderwijs Analyse App – Aan de slag’ hebt gevolgd.

Onderwerpen

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden
 Uitdieping indicatoren
 Uitleg configuratie- en autorisatiemogelijkheden
 Inzet van standaardrapportages

Duur

De training Onderwijs Analyse App – De diepte in wordt in 1 dagdeel gegeven.

Datum, tijd en locatie

De training Onderwijs Analyse App – De diepte in wordt gegeven op 24 september en 16 oktober 2024 van 13.00 -16.00 uur op ons kantoor in Deventer. Je hebt ook de mogelijkheid om online aan te sluiten.

Prijs

€ 355,- per persoon per dagdeel. Indien je je ook inschrijft voor de basistraining van de Onderwijs Analyse App op dezelfde dag,  geldt het dagtarief van € 555,- per persoon en is de lunch inbegrepen. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

AANMELDEN VOOR TRAINING   TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

Terug naar de actuele trainingskalender