Skip navigation MENU

Onderwijs Analyse App – De diepte in

Deze training is het vervolg op de training ‘Onderwijs Analyse App – Aan de slag’ en is bedoeld voor functionarissen, die op school een coördinerende rol hebben of specialist zijn op het gebied van managementinformatie.

Leerdoel

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van de Onderwijs Analyse App. Er is aandacht voor de uitgebreide analysemogelijkheden verder uit te diepen zoals cohort- en trendanalyses over meerdere cursusjaren. Aanvullend is er gelegenheid voor kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

Niveau: data-analist

Kenmerkend voor de informatieanalist is zijn adviserende of faciliterende rol in de organisatie, richting schoolbestuur, team- of afdelingsleiders. Dat betekent het maken van periodieke rapportages of vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en die met behulp van het MMP toetsen.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App. Daarnaast is het een vereiste dat je de training ‘Onderwijs Analyse App – Aan de slag’ hebt gevolgd.

Onderwerpen

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden
 Uitdieping indicatoren
 Uitleg configuratie- en autorisatiemogelijkheden
 Inzet van standaardrapportages

VOLG TIJDENS LANDELIJKE TRAINING          TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN