Skip navigation MENU

MBO Onderwijs App

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de onderwijsprestaties is een belangrijk aandachtspunt voor veel instellingen. De gegevens uit Magister BVE helpen het beleid en de strategie te bepalen om de onderwijskwaliteit op een hoger niveau te krijgen. Je hebt op ieder gewenst moment toegang tot alle relevante stuur- en verantwoordingsinformatie.

De MBO Onderwijs App, op basis van Magister BVE, is een standaardoplossing voor het MBO. In deze oplossing worden de essentiële kengetallen en overzichten ten aanzien van onderwijskwaliteit geïntegreerd aangeboden. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing.

De MBO Onderwijs App wordt aangesloten op de replica Magister-database. Met kant-en-klare dashboards en uitgebreide analysemogelijkheden beschik je over alle belangrijke indicatoren voor sturen en verantwoorden: Jaarresultaat (JR), Diplomaresultaat (DR), Startersresultaat (SR), studenten op peildatum, inzicht in niveau-, leerweg- en crebo-wisselingen en inzicht in in- en doorstroom.

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: