Skip navigation MENU

Onderwijs Analyse App

Wil je sturen op basis van actuele prestaties en cijfers van leerlingen? Met de Onderwijs Analyse App is onderwijsstuurinformatie altijd binnen handbereik. Deze krachtige oplossing voor het VO is eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing, gebaseerd op actuele, betrouwbare informatie.

Snel inzoomen op teruglopende cijfers en andere trends. Zicht krijgen op excellente leerlingen, volgens eigen definities en SE en CE-benchmarks. En ook: eigen rapportages over zorgelijke of juist verheugende ontwikkelingen en deze delen in de organisatie. Met de Onderwijs Analyse App beschik je over een krachtig hulpmiddel voor het monitoren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Kwaliteit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmedewerkers. Met deze gepersonaliseerde applicatie kun je als teamleider of bovenschoolse beleidsmedewerker specifieke data en functionaliteit ook heel goed toepassen. Iedereen kan dagelijks de kwaliteit monitoren. Daarmee is kwaliteitsbewaking niet iets van de staf alleen, maar ook van het operationeel management.

Onderwijsprestaties doorlopend verbeteren

Voor een ‘medewerker onderwijskwaliteit’ is het van belang om organisatie-breed te kunnen monitoren, analyseren en rapporteren naar het bestuur. Een team-, afdelingsleider of locatiedirecteur wil vooral inzage hebben in de de actuele stand van zaken, vooral voor hun eigen team, afdeling of zelfs voor meerdere scholen.

De Onderwijs Analyse App ondersteunt die behoeften volledig. Ook als het meerdere scholen betreft. Data van de verschillende scholen uit verschillende Magisterdatabases worden samengevoegd in één applicatie. De bovenschoolse beleidsmedewerker hoeft niet meer per school in te loggen en te analyseren, maar kan dit vanuit één applicatie. Het is bovendien mogelijk scholen makkelijk met elkaar te vergelijken.

Dankzij de eenduidige bediening en informatie – op basis van dezelfde gegevens  – levert de applicatie een gemeenschappelijk fundament voor gesprekken over onderwijskwaliteit. En, zeker zo belangrijk: een solide basis om onderwijsprestaties doorlopend te verbeteren en opbrengstgericht te werken.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: