Skip navigation MENU

Onderwijs Resultaten App

Vroege inzage in de onderwijsopbrengsten geeft je als directeur of bestuurder twee duidelijke voordelen. Je hebt meer grip op het resultaat en bovendien ben je goed voorbereid, met een gefundeerd verhaal, op het gesprek met de Onderwijsinspectie. Het grote voordeel dat de Onderwijs Resultaten App biedt, is dat je de belangrijke verantwoordingsinformatie veel – tot wel negen maanden – eerder dan gebruikelijk tot je beschikking hebt!

De Onderwijs Resultaten App berekent onderwijsopbrengsten namelijk volledig conform de wijze die de Onderwijsinspectie gebruikt. Zo kunnen schoolleiding en stafmedewerkers al ruim van tevoren inspelen op het oordeel van de Inspectie. Vroeg op de hoogte zijn van de opbrengsten helpt enorm bij de onderbouwing van je beleid en bij de voorbereiding op de dialoog met de Onderwijsinspectie.

Inzoomen tot op leerlingniveau

In de applicatie vind je niet alleen het eindoordeel en de resultaten van de afzonderlijk indicatoren. Het is ook mogelijk om in te zoomen tot op leerlingniveau. Zo breng je eenvoudig in kaart hoe individuen bijdragen aan de onderwijsopbrengsten. Daarnaast is het ook mogelijk afzonderlijke afdelingen en locatie met elkaar te vergelijken.

Berekeningen conform Inspectie

De Onderwijs Resultaten App berekent de onderwijsopbrengsten conform de berekeningen van de Onderwijsinspectie. Door te werken met de tegenwoordig toegepaste vaste normen en correctiewaarden, kun je ook het eindoordeel berekenen en voorbereiden. Tijdens de contacten met de Inspectie kun je daar vervolgens op inspelen.

Optimale datakwaliteit

Om de betrouwbaarheid van getoonde informatie te verhogen geeft de applicatie inzicht in de datakwaliteit. Daarmee kan de registratie in bronsystemen verder te verbeteren worden verbeterd.

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: