Skip navigation MENU

Onderwijs Analyse App

Sturen op basis van actuele prestaties en cijfers van leerlingen. Met de Onderwijs Analyse App is onderwijsstuurinformatie altijd binnen handbereik. Deze standaardoplossing voor het VO is eenvoudig toe te spitsen op de rol van de gebruiker. Zo heeft iedereen met verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit handvatten voor sturing en is er maar één versie van de waarheid.

Snel inzoomen op risico en excellente leerlingen volgens eigen definities, SE en CE-benchmarks en eigen rapportages maken en delen. Met de Onderwijs Analyse App beschik je over een krachtig hulpmiddel voor het monitoren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Kwaliteit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmedewerkers. Met de App kan de informatie worden gepersonaliseerd, waardoor het bovendien uitermate geschikt is voor teamleiders en bovenschoolse beleidsmedewerkers.

Onderwijsprestaties doorlopend verbeteren

Voor een medewerker onderwijskwaliteit is het van belang om organisatie-breed te kunnen monitoren, analyseren en rapporteren naar het bestuur. Voor een team- of afdelingsleider is het vooral relevant om inzage te hebben in de actuele stand van zaken voor hun team- of afdeling. Met de Onderwijs Analyse App kan beide. Dankzij de eenduidige bediening en informatie op basis van dezelfde gegevens ontstaat er een gemeenschappelijk taal voor gesprekken over onderwijskwaliteit, een solide basis om onderwijsprestaties doorlopend te verbeteren en opbrengstgericht te werken.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: