Skip navigation MENU

MBO Resultatenbox

Voor het vergelijken van prestaties is door MBO-instellingen een set van indicatoren afgesproken op grond waarvan verantwoording plaatsvindt: de Resultatenbox. Deze omvat kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op het gebied van onderwijskwaliteit en tevredenheid. Wij hebben in samenwerking met enkele instellingen, de MBO Raad en saMBO-ICT de MBO Resultatenbox ontwikkeld. Daarmee beschikken instellingen over alle relevante verantwoordingsinformatie per opbrengstjaar.

Rapportagetool voor belangrijke landelijke kerngetallen

Met deze oplossing heb je toegang tot kant-en-klare dashboards die direct een overzicht bieden. Bovendien is de App een gebruiksvriendelijke analyse- en rapportagetool voor alle belangrijke landelijke kerngetallen zoals: Jaarresultaat (JR), Diplomaresultaat (DR), Startersresultaat (SR), Studiewaarde, Studiesucces, Opstroom, Tevredenheid instelling/opleiding op basis van JOB en Voortijdig Schoolverlaters (VSV).

Inzicht in rendementen

De Regeling Jaarverslaglegging verplicht BVE-instellingen om jaarlijks een Geïntegreerd Jaardocument op te stellen. Onderdeel daarvan is de Resultatenbox bijlage. Om in de behoefte van MBO-instellingen te voorzien hebben wij in samenwerking met een aantal MBO-instellingen, saMBO-ICT en de MBO Raad, de Resultatenbox ontwikkeld. Hiermee heb je inzicht in (trends van) rendementen. Dat helpt om het gesprek met de Inspectie over de juiste zaken te voeren.

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: