Skip navigation MENU

Onderwijskwaliteit App

Dagelijks werken scholen hard aan het verder optimaliseren van hun onderwijs. De scholen mogen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan het onderwijs met als uitgangspunt dat de school of het bestuur zelf regie voert op de kwaliteit. Hiervoor zijn afspraken nodig over wat goed is en wat niet. Daarbij is het belangrijk om zicht te hebben op die kwaliteit en samen te werken aan waar het beter kan. De Onderwijskwaliteit App ondersteunt scholen in het Primair Onderwijs hierbij.

Het dashboard in de Onderwijskwaliteit App toont je in één overzicht de actuele status van de belangrijkste indicatoren zoals leerlingaantallen, in- en uitstroom, voortgang in tussentijdse toetsen en de overgang van PO naar VO. In een handomdraai produceer je hiervan rapportages. Dat biedt je de mogelijkheid om te monitoren en zo direct te sturen op verbetering van de onderwijskwaliteit.

Direct sturen op optimalisatie van onderwijsrendementen

Als directeur of intern begeleider wil je je ook kunnen richten op strategie en beleid. Met de Onderwijskwaliteit App maak je diepgaander analyses. Analyseer bijvoorbeeld hoe resultaten van de centrale eindtoets zich verhouden tot de Inspectie-ondergrens. Of analyseer de ontwikkeling van de in- en uitstroom per school. Zo stuur je met behulp van de Onderwijskwaliteit App direct op optimalisatie van de onderwijsrendementen.

INFORMATIE AANVRAGEN

 Bekijk ook: