Skip navigation MENU

Examenresultaten-analyse

Het zijn bekende momenten in het jaar. De bekendmaking van de normering van de examens. De volgende dag al kunnen scholen aan de slag met het analyseren en beoordelen van de resultaten in de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App inclusief de benchmark. Maar welke overzichten zijn mogelijk en hoe maak je deze?

Leerdoel en onderwerpen

Tijdens deze thematische training analyse examenresultaten leer je alles over de mogelijkheden. In de Onderwijs Analyse App zijn alle SE en CE cijfers in te zien. Er is een benchmark beschikbaar voor de SE en CE cijfers en zijn er percentielen per schoolsoort en vak over verschillende dimensies. Ook zijn de slagingspercentages te analyseren. Tijdens deze training leren de deelnemers:

  • Overzichten maken van de SE en CE cijfers en slagingspercentages. Met de benchmark en historische gegevens. De gegevens uitsplitsen naar vakken en schoolsoorten.
  • Het bespreekbaar maken van de resultaten op school: hoe pak je dat aan?
  • De examenresultaten plaatsen in het totaal plaatje van school: hoe passen de resultaten in het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie?

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers die werken met de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App.

Duur

De online training Examenresultaten-analyse wordt in 1 dagdeel gegeven.

Datum/tijd

Donderdag 20 juni van 9:30 -12:30 uur.

Locatie

Deze training wordt online verzorgd. Enkele dagen voorafgaand aan de training ontvang je per mail een deelnemerslink.

Prijs

€ 195,- per persoon, voor een dagdeel. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

AANMELDEN VOOR TRAINING

Contact

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu.

Terug naar trainingskalender