Skip navigation MENU

Samenwerking met partners

Het vormgeven van onze visie in de snel veranderende onderwijswereld doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met andere partijen in de markt, die zich onderscheiden met hun eigen expertise en knowhow. Wij hebben daarin een gezamenlijke drive: het onderwijs beter maken.

Onze specialisten schakelen direct met de specialisten bij onze partners om snel en effectief nieuwe ontwikkelingen te realiseren, die inspelen op actuele en toekomstige vraagstukken.

Voorbeelden:

Standaard Apps voor onderwijs, financiën en HR
Magister Managementinformatie Platform voor Voortgezet Onderwijs
Netwerk Sturen op kwaliteit
Stuurinformatie Platform voor Instroom Hoger Onderwijs
Resultatenbox MBO-sector
Diverse publieke portalen gericht op onder andere arbeidsmarktrelevantie
Verantwoording, benchmarking, feiten en cijfers, transparantie, etc.

Onze partners:

bloem in donkerblauw-lichtblauw-groen en tekst Eduarte  
 
witte achtergrond, Dyade Onderwijsbedrijfsvoering in rode letters