Skip navigation MENU

Datageïnformeerde kwaliteitscultuur voor VO

Werken aan een datageïnformeerde leercultuur vraagt tijd en aandacht. Met deze cursus leert de schoolleiding om met elkaar te bouwen aan een kwaliteitscultuur.

Een gedegen traject waarbij het maken van overzichten en analyses met de Apps van TIG worden toegepast in de context van de school. Enerzijds om zelf te leren wat de mogelijkheden van data zijn om je dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren. Anderzijds om een datageïnformeerde leercultuur aan te sturen: welke data hebben teamleden en secties nodig? Hoe neem je collega’s mee in de visie van school in het werken met data? Hoe kun je een datacoach optimaal tot zijn recht laten komen? Ook staan datageïnformeerde gespreksvaardigheden en het ontwikkelen van een schooleigen kwaliteitskalender op het programma.

Leerdoel en onderwerpen

De essentie van deze cursus is werken aan een datageïnformeerde kwaliteitscultuur, waarbij de deelnemers (schoolleiding, middenkader, teamleiders, afdelingsleiders en/of conrectoren) leren om overzichten te maken en analyses uit te voeren. Een gedegen traject waardoor de deelnemers de stap naar datageïnformeerd werken kunnen zetten en aan leren sturen. Via het zelf maken van relevante overzichten leren we je ook hoe je gesprekken kunt voeren met data. Zowel in de situatie dat je moet sturen als de situatie dat je kunt coachen met data.

Het scholingstraject bestaat uit vijf middagen. We werken daarbij van breed naar smal. Dat wil zeggen dat we starten met een analyse op schoolniveau om de context van school te leren kennen. Daarmee bepalen we wat nodig is op school en welke stappen de school kan zetten om het datageïnformeerde werken uit te rollen. We koppelen dit aan theoretische en praktische principes om ook de visie en het waarom achter het werken met data vorm te geven. Gedurende de bijeenkomsten dalen we steeds meer af tot op het niveau van de eigen afdeling en vaksecties. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte om eigen analyses en overzichten te maken. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers de analyses en overzichten verder uit en voeren hier gesprekken over in de teams. Zo werken we direct in de praktijk aan het bespreekbaar maken van gegevens uit de data op school.

De aanleiding voor dit traject is divers. Scholen willen effectiever werken en de mogelijkheden van data benutten om meer grip te krijgen op het onderwijsaanbod en de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. Ook zijn er scholen waar opbrengsten achterblijven en indicatoren onder de norm raken. Daar willen scholen meer structurele grip op krijgen. Het traject leidt tot een fundamenteler en doordacht gebruik van datafeedback en een eigen kwaliteitskalender om het werken aan kwaliteit te borgen. De schoolleiding leert om met datafeedback te kunnen sturen, steunen en monitoren.

Bijeenkomst 1: Data op schoolniveau, de schoolopdracht, visie en het waarom van samenwerken aan een datageïnformeerde kwaliteitscultuur.

Bijeenkomst 2: Afdelingsdata en het voeren van datageïnformeerde stuurgesprekken.

Bijeenkomst 3: Reflectie op stuurgesprekken, ondersteunende cultuur voor datageletterdheid en het werken met de kwaliteitskalender.

Bijeenkomst 4: Data voor secties, mentoren en zorgcoördinatoren. Het voeren van datageïnformeerde coachgesprekken.

Bijeenkomst 5: Uitwisseling ervaringen, kwaliteitskalenders en voorbeeld documenten. Werken met data op school nu en in de toekomst.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor schoolleiding die werkt met de Onderwijs Analyse App op het MMP.

Online leeromgeving

Voor de deelnemers is een online leeromgeving beschikbaar. De leeromgeving staat vol met achtergrondinformatie, opdrachten en instructiefilms over het werken met de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App. Zo kun je altijd nakijken hoe je die ene analyse ook alweer maakt of kun je je voorbereiden op de bijeenkomsten. Ook staat er een module voor je klaar om meer te leren over de werking van de App’s en kun je aan de slag met de bedieningsvaardigheden ervan.

Studiebelasting

We stellen geen eisen aan de studietijd buiten de cursusbijeenkomsten. Wel is er volop achtergrond- en oefenmateriaal in de online leeromgeving beschikbaar en krijg je praktische opdrachten om tussentijds uit te voeren. Je bepaalt zelf wat hiervan voor jou waardevol is en waar je tijd in investeert. De meeste deelnemers besteden ongeveer een dagdeel naast iedere bijeenkomst aan zelfstudie en de opdrachten.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Datum, tijd en locatie

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Prijs

€ 1775,- per persoon voor vijf dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Onze ervaring leert dat het opleiden van minimaal 2 team- of afdelingsleiders per school zeer effectief is. Daarom wordt de cursus voor een tweede of derde cursist van dezelfde school met korting aangeboden, mits je samen – gelijktijdig – dezelfde cursus volgt. Diegene betaalt in dat geval € 1.475,- per persoon voor vijf dagdelen, vrij van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen. Wil je met meer dan 3 collega’s deze cursus volgen, dan is wellicht een training op locatie passender. Neem hiervoor contact met ons op.

CURSUS OP LOCATIE AANVRAGEN       BROCHURE AANVRAGEN

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Terug naar trainingskalender