Skip navigation MENU

Cursus Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur

Werken aan een data-geïnformeerde leercultuur vraagt tijd en aandacht. Met deze cursus leert de schoolleiding om met elkaar te bouwen aan een kwaliteitscultuur.

Een gedegen traject waarbij het maken van overzichten en analyses met de Apps van TIG worden toegepast in de context van de school. Enerzijds om zelf te leren wat de mogelijkheden van data zijn om je dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren. Anderzijds om een data-geïnformeerde leercultuur aan te sturen: welke data hebben teamleden en secties nodig? Hoe kan je een datacoach optimaal tot zijn recht laten komen? En hoe voer je een goed gesprek met data? Ook staan data-geïnformeerde gespreksvaardigheden en het ontwikkelen van een schooleigen kwaliteitskalender op het programma.

Leerdoel en onderwerpen

De essentie van deze cursus is werken aan een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur, waarbij de deelnemers (schoolleiding, middenkader, teamleiders, afdelingsleiders en/of conrectoren) leren om overzichten te maken en analyses uit te voeren. Een gedegen traject waardoor de deelnemers de stap naar data-geïnformeerd werken kunnen zetten en aan leren sturen. We werken daarbij aan data-geïnformeerde gespreksvaardigheden: hoe voer je een goed gesprek met data? Hoe stuur je je team en secties aan met data? Hoe werk je daarbij samen met een datacoach?

Het scholingstraject bestaat uit vijf middagen, waarbij de deelnemers geschoold worden in data-geïnformeerd werken. We werken daarbij van breed naar smal. Dat wil zeggen dat we starten met een analyse op schoolniveau om de context van school te leren kennen. Daarmee bepalen we wat nodig is op school en welke stappen de school kan zetten om het data-geïnformeerde werken uit te rollen. Gedurende de bijeenkomsten dalen we steeds meer af tot op het niveau van de eigen afdeling en vaksecties. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte om eigen analyses en overzichten te maken. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers de analyses en overzichten verder uit en voeren hier gesprekken over in de teams. Zo werken we direct in de praktijk aan het bespreekbaar maken van gegevens uit de data op school.

De aanleiding voor dit traject is divers. Scholen willen beter worden en de mogelijkheden van data benutten om meer grip te krijgen op het onderwijsaanbod en de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. Ook zijn er op scholen waar opbrengsten achterblijven en indicatoren onder de norm komen. Daar willen scholen meer structurele grip op krijgen en werken aan strategisch kwaliteitsmanagement. Het traject leidt tot een fundamenteler en doordacht gebruik van datafeedback en een eigen kwaliteitskalender om het werken aan kwaliteit te borgen. De schoolleiding leert om met datafeedback te kunnen sturen en monitoren.

Zo helpen wij scholen op weg naar strategisch kwaliteitsmanagement en leren wij scholen om een constructief gesprek met behulp van datafeedback op gang te brengen. Ook helpt de cursus in praktische zin aan het ontwikkelen van een visie en strategie bij het gebruik van datafeedback in kwaliteitsmanagement.

Bijeenkomst 1: Data op schoolniveau en samenwerken aan een data-geïnformeerde leercultuur.

Bijeenkomst 2: Afdelingsdata en het voeren van data-geïnformeerde stuurgesprekken.

Bijeenkomst 3: Reflectie op stuurgesprekken, verdiepende analyses en het werken met de kwaliteitskalender.

Bijeenkomst 4: Data voor secties, mentoren en zorgcoördinatoren.

Bijeenkomst 5: Werken met data op school nu en in de toekomst.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor schoolleiding, die werkt met het MMP.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Datum/tijd

De landelijke cursus Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur start op 10 december 2020. De overige vier dagdelen vinden plaats op 14 januari, 4 februari, 11 maart, 15 april 2021. Alle dagdelen starten om 9:15 uur en eindigen om 12:15 uur.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Wij adviseren om met eigen vervoer te komen. Omdat veel mensen nog vanuit huis werken, is er voldoende parkeerruimte in een van de omringende parkeergarages, waar je (betaald) kunt parkeren.

Prijs

€ 1775,- per persoon voor vijf dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Onze ervaring leert dat het opleiden van minimaal 2 team- of afdelingsleiders per school zeer effectief is. Daarom wordt de cursus voor een tweede cursist van dezelfde school met korting aangeboden. Diegene betaalt in dat geval € 1.475,- per persoon voor vijf dagdelen, vrij van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

AANMELDEN VOOR CURSUS BROCHURE AANVRAGEN TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

Terug naar Trainingen en Events