Skip navigation MENU

Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur voor MBO

De essentie van deze cursus is leren werken aan een datageïnformeerde kwaliteitscultuur, waarbij de deelnemers (beleidsmedewerkers, informatiemanagers, management en eindgebruikers) inzicht krijgen in de diversiteit aan onderwijsdata die binnen de instelling beschikbaar is. We stellen een kwaliteitskalender op en leren op basis van progressiegericht werken wat er toe doet bij het voeren van goede gesprekken met data.

Leerdoel en onderwerpen

Door overzicht te creëren op de diversiteit aan onderwijsdata, bepalen we welke informatie nodig is voor de verantwoording en welke data je kunt gebruiken om kwaliteitszorg vorm te geven. We bepalen welke informatie op welk moment in het jaar nodig en wenselijk is en geven zo een kwaliteitskalender vorm waarin we vastleggen voor wie, wanneer en met welk doel gemaakte overzichten nodig zijn. Zo breng je kwaliteitszorg in een cyclus en krijg je overzicht, samenhang en helderheid in het gebruik van datafeedback. We koppelen dit aan theoretische en
praktische principes om ook de visie en het waarom achter het werken met data vorm te geven. Daarbij leren we je ook hoe je data-geïnformeerde gesprekken kunt voeren. Zowel in de situatie dat je moet sturen als de situatie dat je kunt coachen met data.

Doelen:
• Je krijgt inzicht in de diversiteit aan onderwijsdata die binnen jouw instelling beschikbaar is, ook de informatie buiten de TIG Apps.
• Je leert welke data jouw instelling moet verantwoorden.
• Je leert welke data je kunt gebruiken om vorm te geven aan kwaliteitszorg.
• Je leert de juiste TIG Apps te selecteren voor jouw doelen.
• Je weet wat van belang is bij data-geïnformeerde gespreksvoering.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers, management en eindgebruikers.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over een inlogaccount voor de applicaties die je binnen jouw instelling gebruikt, omdat je tijdens de training direct analyses maakt.

Datum/tijd

De landelijke cursus Data-geïnformeerde kwaliteitscultuur start op 4 november 2021. De overige twee dagdelen vinden plaats op 16 december 2021 en 1 februari 2022. Alle dagdelen starten om 12:30 uur en eindigen om 16:00 uur.

Locatie

Trainingscentrum Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort. Wij adviseren om met eigen vervoer te komen. Omdat veel mensen nog vanuit huis werken, is er voldoende parkeerruimte in een van de omringende parkeergarages, waar je (betaald) kunt parkeren.

Prijs

€ 1.175,- per persoon voor drie dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Onze ervaring leert dat het opleiden van minimaal 2 stafmedewerkers of gebruikers per school zeer effectief is. Daarom wordt de cursus voor een tweede of derde cursist van dezelfde school met korting aangeboden. Diegene betaalt in dat geval € 995,- per persoon voor drie dagdelen, vrij van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen. Wil je met meer dan 3 collega’s deze cursus volgen, dan is wellicht een training op locatie passender. Neem hiervoor contact met ons op.

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

AANMELDEN VOOR CURSUS TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

Terug naar Trainingen en Events