Skip navigation MENU

MMP Datakwaliteit

Met de online training MMP Datakwaliteit profiteer je direct van verbeteringen in de datakwaliteit in Magister. Je leert tijdens online en offline leermomenten om zelfstandig validaties uit te voeren en je leert hoe je dit als applicatiebeheerder jaarlijks kunt borgen.

Leerdoel en doelgroep

De applicatiebeheerder heeft kennis van de wijze waarop data in Magister toegepast wordt in de Apps van het MMP en kan zelfstandig een validatie uitvoeren. Ook is de applicatiebeheerder in staat om aanpassingen te doen in Magister om de datakwaliteit binnen MMP te optimaliseren.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod. Bij elk onderwerp horen opdrachten, waarmee de deelnemers direct hun eigen data kunnen valideren en optimaliseren.
 Schoolstructuur (locaties, studies, klassen, vakken)
Aanmeldingen leerlingen (basisschooladviezen, vervolgopleidingen, bevorderingsresultaten, leerlingkenmerken)
✓ Onderwijstijd (lessen, gezamenlijke afspraken, vakanties, vervallen en vervangen lessen)
✓ Verzuim en gedrag (absenties, te laat, verwijderd, boeken en huiswerk vergeten)
✓ Cijfers (koppelen van het voortschrijdend gemiddelde (VG) en periodecijfers)

Duur

Deze online training wordt op twee contactmomenten gegeven. Het eerste deel van de training volg je online van 9.30 tot maximaal 12.00 uur. Je leert hoe je de data kunt valideren en optimaliseren. Vervolgens ga je zelf – offline – aan de slag met valideren en optimaliseren van de datakwaliteit aan de hand van een voorbeelddocument met opdrachten. Een week later melden alle deelnemers zich weer om 10:00 uur aan voor het tweede deel van de training, dat tot uiterlijk 12.00 uur duurt. Gezamenlijk bespreken we wat het optimaliseren en valideren van de datakwaliteit heeft opgeleverd aan informatie. Ook bespreken we wat de mogelijkheden van de Onderwijs Resultaten App en Onderwijs Analyse App zijn om op school te kunnen werken aan een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. Het voordeel is dat elke deelnemer in eigen tijd aan het verbeteren van de datakwaliteit heeft kunnen werken. Ook hebben de nachtelijke updates plaatsgevonden, waardoor we de effecten van het verhogen van de datakwaliteit kunnen zien.

Datum/tijd

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de training te beschikken over toegang via RDP tot Magister inclusief de beheerdersrechten. Daarnaast is de beschikking over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App noodzakelijk.

Locatie

Deze training verzorgen wij online. Je ontvangt vlak voor aanvang een MS Teams-uitnodiging om deel te nemen aan de online training.

Prijs

€ 355,- per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Doorgang van deze online training vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

TRAINING OP LOCATIE AANVRAGEN

Terug naar overzicht