Skip navigation MENU

Cyclisch werken met de kwaliteitskalender

Als gevorderde gebruiker heb je veel overzichten en analyse mogelijkheden leren kennen van de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App. Als je eenmaal hebt uitgevonden hoeveel mogelijkheden er zijn, is het de kunst om het terug te brengen tot wat nodig is op school en het gebruik van de informatie op gang te brengen. Tijdens de cursus datacoach of datageïnformeerde kwaliteitscultuur heb je hier een aanzet voor gekregen in de vorm van de kwaliteitskalender. Tijdens deze cursus werk je met andere scholen een eigen kwaliteitskalender uit om het cyclisch werken met datafeedback op school zichtbaar te maken en de kwaliteitsimpuls te borgen.

Leerdoel

Tijdens deze cursus leer je om een eigen kwaliteitskalender op te stellen die recht doet aan de situatie op jouw school. Je leert om de informatiestromen te plannen in een schooljaar. Daarbij leg je ook vast wie de data beschikbaar maken en voor wie de informatie relevant is. Ook denk je na tijdens welke kwaliteitsgesprekken data relevant is om bij de reflectie te betrekken. We werken daarbij ook aan de PDCA cyclus:

 • Het verzamelen van gegevens, wie doet dat?
 • Het duiden, analyseren en presenteren, wie doet dat?
 • De communicatie: wie bespreekt, welk overleg?
 • Wie mag interpreteren: wie formuleren verbeteracties?
 • De evaluatie: wie doen dat en wanneer?

We kijken hierbij breder dan enkel de informatie uit de Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App. Ook behandelen we de mogelijkheden van Vensters voor Verantwoording, het Internetschooldossier van de Inspectie, de gesprekkencyclus, verplichte onderzoeken, kwaliteit van lessen etc. Aan de hand van voorbeelden van kalenders, documenten, planningen en de communicatie werk je een schooleigen kalender uit die alle informatiestromen bevat om aan onderwijskwaliteit te kunnen werken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor gevorderde deelnemers die werken met de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App. Het leernetwerk is een mooi vervolg op de cursus Datacoach of Datageïnformeerde kwaliteitscultuur.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen komen tijdens drie cursusmomenten aan bod:

 • Welke informatiestromen zijn er binnen school en komen op je school af?
 • Voorbeelden van kalenders, (beleid)documenten, strategieën en communicatie op andere scholen.
 • Wat is nuttig op jouw school? Hoe staat je school ervoor en welke informatiestromen zijn dan nodig? We maken een analyse van school en bepalen op basis daarvan wat goed gaat en waar de winst zit.
 • Het maken van een eigen kalender.
 • Inrichting Onderwijs Analyse App en de Onderwijs Resultaten App: de kwaliteitskalender uitwerken in bladwijzers voor het automatiseren van overzichten en het verspreiden van informatie binnen school.
 • Het bepalen van een format: welke communicatie en documenten passen bij jouw school?
 • Hoe kun je collega’s eigen tools en verantwoordelijkheid geven?

Studiebelasting

We stellen geen eisen aan de studietijd buiten de bijeenkomsten. Dit is afhankelijk van de vragen die op je school leven, je bepaalt zelf wat hiervan voor jou waardevol is en waar je tijd in investeert. De meeste deelnemers besteden ongeveer een dagdeel naast iedere bijeenkomst aan het uitwerken van de eigen kalender en documenten.

Deelname-eisen

Je dient tijdens de cursus te beschikken over een inlogaccount voor de Onderwijs Analyse App en Onderwijs Resultaten App, omdat je tijdens de bijeenkomsten direct analyses maakt.

Duur

De cursus Cyclisch werken met de kwaliteitskalender wordt in drie dagdelen gegeven.

Datum/tijd/locatie

Houd onze website in de gaten voor nieuwe data of neem hierover contact met ons op.

Prijs

€ 995,- per persoon voor drie dagdelen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Onze ervaring leert dat het opleiden van meer collega’s per school zeer effectief is. Daarom wordt de cursus voor een tweede of derde cursist van dezelfde school met korting aangeboden, mits je samen – gelijktijdig – dezelfde cursus volgt. Diegene betaalt in dat geval € 795,- per persoon voor drie dagdelen, vrij van BTW. Doorgang van deze training vindt plaats bij voldoende inschrijvingen. Wil je met meer dan 3 collega’s deze cursus volgen, dan is wellicht een training op locatie passender. Neem hiervoor contact met ons op.

CURSUS OP LOCATIE AANVRAGEN

Contact

Heb je vragen? Neem contact met ons op, bel 085 018 51 50 of mail naar info@tignl.eu

Terug naar trainingskalender