Skip navigation MENU

Ondersteuning Qlik Apps

Met onze Apps streven wij ernaar om voor iedere rol de juiste stuurinformatie te bieden. Ook met onze ondersteunende diensten streven wij ernaar deze volledig toe te spitsen op de verschillende behoeften.

Eindgebruikers

Wil je informatie graag snel voorhanden hebben zonder afhankelijk te zijn van derden? De rol van informatiegebruiker richt zich op het verzamelen en interpreteren van informatie in de dagelijkse praktijk voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Onze ondersteuning en trainingen richten zich primair op het verkrijgen van kant-en-klare stuurinformatie uit onze oplossingen. Als informatiegebruiker maak je bijvoorbeeld zelf eenvoudig absentieoverzichten of cijferrapportages in verschillende vormen.

Data-analist

De data-analist heeft vaak een adviserende rol in de organisatie, richting schoolbestuur, team- of afdelingsleiders. Vragen uit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen en die met behulp van de Apps toetsen.

Tijdens de gevorderdentraining breid je jouw functionele kennis van de Apps uit. Je verwerft vaardigheden, die je direct toepast om zelfstandig complexe vraagstukken te onderzoeken. Bovendien is dit voorkennis voor verdere verdieping op relevante thema’s zoals de examentraining of opbrengstentraining.

Maatwerkondersteuning

Het vormgeven en borgen van kwaliteitszorg is niet eenvoudig. Ben jij op zoek naar ondersteuning die zich specifiek richt op jouw situatie; is er meer nodig dan een standaardtraining om jouw mensen op weg te helpen; of beschik je eenvoudigweg niet over de resources om de kwaliteitszorg efficiënt en doelmatig in te richten? Met onze maatwerkondersteuning beschik je periodiek over één van onze specialisten. Wij leveren hands-on ondersteuning bij voorkomende vraagstukken binnen jouw organisatie.

ONDERSTEUNING AANVRAGEN