Skip navigation MENU

Nieuws

Garbage in, garbage out. Iedereen die met data werkt, kent deze uitspraak. Hoe goed je analyses ook zijn, zonder de juiste data zijn uitkoms...
 
Het is de ambitie van veel van onze klanten: een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. Een cultuur waarbij kwaliteit geen toeval is, maar w...
 
Analyse en visualisatie BI-platform voor onderwijsinstellingen Schiphol / Amsterdam / Utrecht, 19 juni 2019 Qlik en SLBdiensten/SURFmarket h...
 
Voorwaarde voor diplomering is dat een leerling voldaan heeft aan het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Voor leerlingen, docenten,...