Skip navigation MENU

Nieuws

Hoe koppelen andere scholen datafeedback aan concrete acties die het onderwijs raken? Hoe zetten onze klanten de Onderwijs Analyse App en de...
 
TIG-collega Henk Jan geeft je drie tips om met de Onderwijs Resultaten App, de beoordelingen voor 2021 en de voorspelling voor 2022 nog betr...
 
TIG-collega Ashra laat je zien hoe je snel je Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) evalueert aan de hand van de data van eerdere jaren...
 
In het afgelopen schooljaar heeft het onderwijs te maken gehad met wisselende omstandigheden veroorzaakt door het COVID-19 virus. Tot maart ...