Skip navigation MENU

Nieuws

Het is de ambitie van veel van onze klanten: een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. Een cultuur waarbij kwaliteit geen toeval is, maar w...
 
Analyse en visualisatie BI-platform voor onderwijsinstellingen Schiphol / Amsterdam / Utrecht, 19 juni 2019 Qlik en SLBdiensten/SURFmarket h...
 
Voorwaarde voor diplomering is dat een leerling voldaan heeft aan het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Voor leerlingen, docenten,...
 
Je instelling heeft een positief advies ontvangen op de ingediende kwaliteitsagenda. De komende vier jaar ga je aan de slag met de punten ui...