Skip navigation MENU

Geplaatst op 08-07-2022 in Nieuws.

Overeenkomst tussen Qlik en SURF vernieuwd

Modern actie-georiënteerd (cloud) analytics platform voor onderwijsinstellingen.

Qlik en SURF hebben een nieuwe modelovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de software van Qlik. In deze overeenkomst zijn – voor onderwijsinstellingen relevante – producten opgenomen uit het data-analytics portfolio van deze innovatieve Analytics en Active Intelligence Platform leverancier. Vanaf nu kunnen instellingen die reeds een overeenkomst hebben, deze via SURF vernieuwen. Ook instellingen die nog geen gebruik maken van Qlik software kunnen op deze nieuwe overeenkomst intekenen.

Volwaardig Cloud en Client-Managed platform voor datamanagement, analytics en Active Intelligence

Qlik, een innovatieve Active Intelligence Platform softwareleverancier, is ruim 25 jaar actief in meer dan 100 landen en heeft ook een aanzienlijke positie verworven in het Nederlandse onderwijs.

Het is Qliks missie om een data-geletterde wereld te creëren, waarin iedereen data kan gebruiken voor het oplossen van hun meest uitdagende problemen. Onderscheidend is de gepatenteerde Associatieve Engine technologie waarmee gebruikers interactieve data-discovery oplossingen tot hun beschikking krijgen. Zo kunnen in het onderwijs aanwezige databronnen op alle domeinen (bijv. HR, Finance, Onderwijs, Studentenadministratie, Tevredenheid, Marcom, IT) eenvoudig en snel worden ontsloten en naar wens worden gevisualiseerd en gepresenteerd. Gebruikers kunnen op natuurlijke wijze analyseren, inzichten en patronen ontdekken en erover rapporteren. Op deze wijze zijn instellingen in control op onderwijskwaliteit en hun bedrijfsvoering. Met behulp van Cognitieve Engine technologie wordt de data getransformeerd in Active Intelligence en kan de kloof tussen data, inzichten en actie worden gedicht. Zo kan iedereen (bestuurders, managers/beleidsadviseurs, teamleiders, docenten/mentoren, administratieve medewerkers) nog slimmere, beter onderbouwde beslissingen nemen op elk gewenst niveau, en kan men adequaat anticiperen op incidenten of signaleringen.

Het maakt niet uit of een instelling Qlik Sense, QlikView of beide producten gebruikt. Het maakt ook niet uit hoe klein of groot een team is; de onderliggende Qlik architectuur is schaalbaar, flexibel en toepasbaar in allerlei configuraties.

De Cloud/SaaS en Client-Managed Qlik software voldoet aan de gecentraliseerde richtlijnen voor databeveiliging en governance, waardoor instellingen hun gebruikers de inzichten op een veilige manier met elkaar kunnen laten delen.

Nieuwste software en functionaliteiten

Met dit nieuwe modelcontract voor de Qlik on-premises variant zijn de laatste versies van Qlik software in een Client-Managed variant beschikbaar. De Qlik Sense Enterprise en QlikView versies kunnen stand alone of in combinatie worden gebruikt.

Vooralsnog zijn uitsluitend de on-premises varianten (Client-Managed) beschikbaar via SURF.
Naast de bewezen Qlik NPrinting, Qlik GeoAnalytics, Qlik Web Connectors functionaliteiten zijn op Qlik Sense nu ook de modernste Active Intelligence functionaliteiten zoals Qlik Alerting én Qlik Insight Advisor beschikbaar.
Nieuwe visualisaties, interactieve user stories, rapporten, het on demand opvragen van een rapport, en nog veel meer praktische functionaliteiten helpen gebruikers in hun data-geletterdheid én het verhaal te ontdekken dat schuilgaat achter de gegevens.

Voor meer informatie over de oplossingen van Qlik, of over de levering kunt u contact met SURF opnemen.

Tijdig intekenen

De overeenkomst loopt van 1 september 2022 t/m 31 augustus 2024 en instellingen kunnen vanaf nu intekenen, zodat men ruim voor aanvang van het nieuwe schooljaar de licenties kan activeren. Bovendien mag men vanaf de intekendatum per direct gebruik maken van de nieuwste software en functionaliteiten.

Direct bestellen kan rechtstreeks via SURF of via Qlik Elite Partner The Implementation Group (TIG). De licenties en het support worden geleverd door The Implementation Group. Ook voor standaard connectoren op veelgebruikte bronsystemen kunt u terecht bij TIG.

Over SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.

Over The Implementation Group (TIG)

TIG helpt onderwijsinstellingen bij de complexe uitdaging om data om te zetten in waarde voor de instelling. Dit doen ze vanuit één unieke integrale benadering door:

  • Uitdagingen op het gebied van data te slechten door ruwe data te transformeren naar analytics ready data (kant-klare-domeinmodellen) en datamanagement vorm te geven;
  • Een portfolio van innovatieve oplossingen en diensten met standaard en maatwerk toepassingen, domein specifiek en domein overstijgend;
  • Geavanceerde voorspellende en voorschrijvende analyses met behulp van data science toepassingen;
  • Ondersteuning bij de transformatie naar een data geïnformeerde kwaliteitscultuur.

TIG ontwikkelt praktische en oplossingsgerichte business intelligence (BI) dashboard- en analyseoplossingen voor het onderwijs en haar ketenpartners. Hun management- en stuurinformatie oplossingen maken het mogelijk beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren. Concrete oplossingen die direct effect sorteren en tot verbetering aanzetten. Hiertoe combineert TIG de active intelligence (AI) Qlik software met eigen softwareontwikkeling, eigen standaard connectoren en inhoudelijke kennis van het onderwijs.