Skip navigation MENU

Onderzoek

Het Nationaal Programma Onderwijs is een welkome voorziening om Corona gerelateerde onderwijsvertraging in te lopen. De krappe planning legt...
 
Met kerst stonden leerlingen in het voortgezet onderwijs er dit jaar gemiddeld slechter voor dan in voorgaande jaren rond dezelfde tijd. We ...
 
Erika is data scientist bij TIG en onderzoekt in opdracht van scholen de relatie tussen Inspectie-indicatoren, leerlingkenmerken en beleidsk...
 
Hoe koppelen andere scholen datafeedback aan concrete acties die het onderwijs raken? Hoe zetten onze klanten de Onderwijs Analyse App en de...