Skip navigation MENU

VO

Het is de ambitie van veel van onze klanten: een data-geïnformeerde kwaliteitscultuur. Een cultuur waarbij kwaliteit geen toeval is, maar w...
 
Voorwaarde voor diplomering is dat een leerling voldaan heeft aan het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Voor leerlingen, docenten,...
 
Als de indicatoren van het onderwijsresultatenmodel de afgelopen drie jaar boven de norm zijn, maar er zijn dalende resultaten in de laatst...
 
De ontwikkeling richting gepersonaliseerd leren zet mentoren meer in een coachende rol, maar hoe houd je als mentor het totaaloverzicht op j...