Skip navigation MENU

Geplaatst op 11-02-2021 in Nieuws.

Middelbare scholieren het hardst achteruit op leervakken

Met kerst stonden leerlingen in het voortgezet onderwijs er dit jaar gemiddeld slechter voor dan in voorgaande jaren rond dezelfde tijd. We zien ook dat de verschillen tussen leerlingen bij alle vakken zijn toegenomen. Maar er zijn wel duidelijke verschillen tussen vakken. Dat blijkt uit onderzoek van The Implementation Group (TIG), dat onderzoek doet naar de effecten van Corona op de resultaten in het voortgezet onderwijs.

TIG onderzocht per vak de (geanonimiseerde) cijfers van de eerst helft van het schooljaar. Dit zijn de vier belangrijkste conclusies met betrekking tot de vakken:

‘Leervakken’ het hardst getroffen

Op basis van onderstaande tabel lijkt er een grove rangorde te zijn waarbij de klassieke talen en de bètavakken in 2020 het hardst achteruitgegaan zijn, gevolgd door de gammavakken en daarna de alfavakken. De cijfers daalden het sterkst bij de vakclusters ‘Grieks en Latijn’, ‘Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie’ en ‘Economie’. Het lijkt erop dat de vakken die je op school leert (klassieke talen en vakken met een wiskundige component) harder getroffen zijn dan andere vakken.

Dat het verschil bij de talen beperkter is, heeft er mogelijk mee te maken dat daarbij zelfstandig leren een grote rol speelt (‘woordjes stampen’). De Corona-situatie heeft daardoor bij deze vakken wellicht minder invloed op het leerproces dan bij de bèta- en gammavakken.

Beroepsgerichte profielvakken doen het goed

Opvallend is dat de beroepsgerichte profielvakken in het VMBO relatief weinig achteruitgegaan zijn ten opzichte van eerdere jaren. Bij sommige beroepsgerichte profielvakken zijn de cijfers dit jaar zelfs hoger dan in 2019.

Op dit moment is er voor deze vakken een uitzondering op het thuisonderwijs en mag het onderwijs voor deze vakken op school plaatsvinden. Het effect van deze maatregel is in dit onderzoek echter beperkt, omdat we in dit onderzoek gekeken hebben naar de situatie tot en met de kerstvakantie. Wellicht hebben scholen voor de kerstvakantie ook al extra aandacht besteed aan deze vakken. Ook speelt mogelijk de wijziging in de examenregeling van 2021 hierbij een rol.

Bildung (algemene vorming) blijft op peil 

Terwijl de typische ‘schoolvakken’ achteruitgaan, is de daling bij vakken in het kader van Bildung beperkt. Het gaat dan om vakken als maatschappijleer, religie, levensbeschouwing, filosofie en CKV.

Informatica en Techniek doen het beter

De overige twee vakken waar leerlingen in 2020 hogere cijfers behaalden, zijn Informatica en Techniek. Mogelijk hebben leerlingen in Coronatijd zelfs meer tijd en aandacht kunnen besteden aan deze vakken.

 

Dit is slechts één van de onderwerpen die we onderzocht hebben. Volg ons TIG bedrijfsprofiel op LinkedIn voor meer nieuws over de diverse onderwerpen.

Meer weten over dit specifieke onderzoek? Neem contact met ons op, bel 0851-0185150 of mail naar info@tignl.eu.