Skip navigation MENU

De information provider voor het onderwijs

Zet data om in heldere en doelgerichte stuur- en verantwoordingsinformatie. Onze oplossingen helpen scholen om beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren.

Meer informatie

Van data naar betekenisvolle informatie

Met onze dashboard- en analyseoplossingen zetten scholen gegevens om naar betekenisvolle informatie. Dat betekent altijd en overal toegang tot de juiste inzichten voor het nemen van weloverwogen besluiten. Een goede basis voor concrete acties: efficiënt, effectief en altijd actueel. Zo blijft er meer tijd over voor onderwijs.

Stuurinformatie voor elke rol binnen het onderwijs

Dashboard- en analyseoplossingen toegespitst op de karakteristieken van elke sector. Generiek waar mogelijk maar sectorspecifiek waar wenselijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van het inspectiekader of wet- en regelgeving. Bewezen oplossingen voor het primair, voortgezet, middelbaar beroeps en hoger onderwijs.

Bekijk onze standaardoplossingen

 

Iedere sector een eigen aanpak

Primair Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs: iedere sector heeft een eigen werkwijze en aanpak. Maar ze kunnen ook van elkaar leren. Onze dashboard- en analyseoplossingen zijn toegespitst op wensen en behoeften per sector, met behoud van het goede uit andere onderwijssectoren.

Ontdek de kansen binnen jouw sector

Ondersteuning

Profiteer van onze specialistische analytics- en sectorkennis om maximaal rendement uit je BI-omgeving te halen.

We bieden op verschillende vlakken ondersteuning, bijvoorbeeld door implementatie & advies, met trainingen & events uitgebreide supportmogelijkheden.

BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD