Skip navigation MENU

De information provider voor het onderwijs

Zet data om in heldere en doelgerichte stuur- en verantwoordingsinformatie. Onze oplossingen helpen scholen om beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren.

Meer informatie

Van data naar betekenisvolle informatie

Met onze dashboard- en analyseoplossingen zetten scholen gegevens om naar betekenisvolle informatie. Dat betekent altijd en overal toegang tot de juiste inzichten voor het nemen van weloverwogen besluiten. Een goede basis voor concrete acties: efficiënt, effectief en altijd actueel. Zo blijft er meer tijd over voor onderwijs.

Stuurinformatie voor elke rol binnen het onderwijs

Dashboard- en analyseoplossingen toegespitst op de karakteristieken van elke sector. Generiek waar mogelijk maar sectorspecifiek waar wenselijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van het inspectiekader of wet- en regelgeving. Bewezen oplossingen voor het primair, voortgezet, middelbaar beroeps en hoger onderwijs.

Bekijk onze standaardoplossingen

 

Iedere sector een eigen aanpak

Primair Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs: iedere sector heeft een eigen werkwijze en aanpak. Maar ze kunnen ook van elkaar leren. Onze dashboard- en analyseoplossingen zijn toegespitst op wensen en behoeften per sector, met behoud van het goede uit andere onderwijssectoren.

Ontdek de kansen binnen jouw sector

Ondersteuning

Profiteer van onze specialistische analytics- en sectorkennis om maximaal rendement uit je BI-omgeving te halen.

We bieden op verschillende vlakken ondersteuning, bijvoorbeeld door implementatie & advies, met trainingen & events uitgebreide supportmogelijkheden.

BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD

Klant aan het woord: “Als het duidelijk is waar cijfers vandaan komen, worden ze niet langer in twijfel getrokken”

Als gebruiker van het eerste uur kent Aventus een breed portfolio aan Qlik-oplossingen. Hierbij hebben zij zich niet laten beperken tot managementinformatie: zo werden de oplossingen ook ingezet om administratieve werkzaamheden te vereenvoudigen.

Medewerker informatievoorziening André Mensink: “Eerst kwamen rapportages op verschillende manieren tot stand. Bij het bespreken ontstond vervolgens vaak discussie over hoe ze tot stand kwamen. Dan is er altijd wel iemand die de cijfers in twijfel trekt. Mensen worden het niet eens en uiteindelijk gebeurt er niets. Met Qlik worden de cijfers niet langer in twijfel getrokken.”

Niet langer twijfels over cijfers