Skip navigation MENU

Geplaatst op 01-10-2020 in Nieuws.

Weet nu al hoe de Inspectie je school beoordeelt in 2021 en 2022

Drie tips om met de Onderwijs Resultaten App, de beoordelingen voor 2021 en de voorspelling voor 2022 nog betrouwbaarder te maken.

Over het Onderwijsresultatenmodel

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen in het VO op basis van vier indicatoren:

  • R1: Onderwijspositie t.o.v. advies PO: Waar zit de leerling in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool?
  • R2: Onderbouwsnelheid: Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2;
  • R3: Bovenbouwsucces: Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling;
  • E: Examencijfers: Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling.

Per opbrengstjaar wordt voor iedere indicator een driejaarsgemiddelde berekend op basis van de afgelopen drie 1 oktobertellingen.

Onderwijs Resultaten App

De Onderwijs Resultaten App maakt gebruik van de data uit jouw leerlingadministratiesysteem. Uit de praktijk weten we dat die gegevens kunnen afwijken van de data waar de Inspectie mee rekent. Dat komt doordat je als VO-school niet alles kunt weten. Bij uitstroom weet je niet altijd (met zekerheid) waar een leerling naartoe gaat. Ook zien we dat het basisschooladvies dat je als VO-school doorkrijgt, niet altijd overeenkomt met het basisschooladvies dat aan DUO is doorgegeven.

Tip 1: Voeg de data van de Inspectie toe om verschillen te beperken

Je MMP-beheerder kan de basisgegevens uit het Internetschooldossier (ISD) toevoegen aan de Onderwijs Resultaten App, zodat je zoveel mogelijk volledige en betrouwbare gegevens hebt. In de handleiding lees je hoe dat moet.

Hoe werkt dat precies? De Inspectie berekent per opbrengstjaar een driejaarsgemiddelde. Voor het opbrengstjaar 2021 kijkt de Inspectie dus naar de resultaten op 1 oktober 2020, 1 oktober 2019 en 1 oktober 2018. De gegevens voor 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 zijn al door de Inspectie vastgesteld en aan de school beschikbaar gesteld via het Internetschooldossier (ISD). Als we deze gegevens hebben, gebruiken we die in plaats van de gegevens uit je leerlingadministratiesysteem.

Voor de situatie 1 oktober 2020 maken we nog wel gebruik van je leerlingadministratiesysteem; die gegevens zijn op dit moment immers nog niet vastgesteld door DUO. Om voor dat jaar ook een betrouwbaar beeld te krijgen, is het essentieel dat de data volledig is.

Tip 2: Verbeter je datakwaliteit 2020, zodat je geen leerlingen mist

Als er gegevens ontbreken van een leerling, dan kunnen we die leerling niet meenemen in de berekening. Soms kan een leerling meer of minder het verschil betekenen tussen boven of onder de norm scoren. Gebruik het tabblad Datakwaliteit om per indicator te controleren of er leerlinggegevens ontbreken. De leerlingadministratie kan je helpen om de gegevens verder aan te vullen.

bij afbeelding 1: Onderwijs Resultaten App > Help > Datakwaliteit

Tip 3: Maak nu alvast een prognose voor 2022

Het opbrengstjaar 2022 zal gebaseerd worden op de situatie 2019, 2020 en 2021. Voor dat laatste jaar kun je nu al een prognose maken in de Onderwijs Resultaten App door te voorspellen waar leerlingen volgend jaar zullen zitten. We kunnen deze gegevens gebruiken om nu alvast een prognose te maken van de Inspectiebeoordeling voor het opbrengstjaar 2022.

bij afbeelding 2: Onderwijs Resultaten App > Prognose

Naarmate het jaar vordert, zul je steeds beter weten welke leerlingen aan het einde van het jaar overgaan, doubleren, opstromen of afstromen. Zo wordt je voorspelling steeds betrouwbaarder. Bovendien kun je aan de hand van de prognose gericht aan de slag met extra begeleiding die goed is voor de leerling én voor de school.

In de Onderwijs Resultaten App kun je eenvoudig een Excellijst downloaden met leerlinggegevens die je vervolgens bewerkt tot een prognose. Gebruikt jouw school al een prognosetool, dan kun je die gegevens vaak eenvoudig in het Excel-bestand toevoegen.

Veel succes! Heb je vragen?