Skip navigation MENU

Onderwijs Resultaten App

Met de Onderwijs Resultaten App is verantwoordingsinformatie tot 9 maanden eerder inzichtelijk. Onderwijsopbrengsten worden namelijk berekend conform de berekeningen van de Onderwijsinspectie. Zo kun je al ruim van tevoren inspelen op het oordeel van de inspectie. Met de App beschikken schoolleiding en stafmedewerkers die aan hen rapporteren over de onderwijsopbrengsten. Enerzijds voor inzage en grip op de onderwijsopbrengsten en anderzijds als voorbereiding en onderbouwing bij de dialoog met de onderwijsinspectie.

Inzoomen tot op leerlingniveau

In de App vind je niet alleen het eindoordeel en de resultaten van de afzonderlijk indicatoren. Het is ook mogelijk om in te zoomen tot op leerlingniveau. Zo breng je eenvoudig in kaart hoe individuen bijdragen aan de onderwijsopbrengsten. Daarnaast is het ook mogelijk afzonderlijke afdelingen en locatie met elkaar te vergelijken.

 

Berekeningen conform inspectie

De Onderwijs Resultaten App berekent de onderwijsopbrengsten conform de berekeningen van de onderwijsinspectie. Doordat er tegenwoordig wordt gewerkt met vaste normen en correctiewaarden, kan ook het eindoordeel berekend worden.

Optimale datakwaliteit

Om de betrouwbaarheid van getoonde informatie te verhogen wordt informatie gegeven over de datakwaliteit. Daarmee is het mogelijk om de registratie in bronsystemen verder te verbeteren.

INFORMATIE AANVRAGEN

Bekijk ook: